– Siden vi vet at en stor del av virksomheten til Vlantana Norge har foregått i Vlantana UABs lokaler i Litauen, ønsker vi å dokumentere den systematiske organiseringen av underbetalingen som foregår i moderselskapet, fortalte advokat Lina K. Smorr i advokatbyrået Andersen & Bache-Wiig, som representerer 52 sjåfører i det sivile søksmålet mot Vlantana Norge AS og styreleder Vladas Stoncius Junior.

– Vi mener det tyder på at forholdene vi ser i vår sak ikke kan være tilfeldige feil som har foregått i Norge, siden man ser tilsvarende praksis i Vlantana UAB. Dette må være velorganisert fra selskapets ledelses side.

Det er fortsatt vanlig å se litauisk-registrerte Vlantana-biler i Norge. Nå hevder en fagforening i hjemlandet at det foregår systematisk underbetaling også i moderselskapet Vlantana UAB, og har levert en politianmeldelse. Foto: Stein Inge Stølen Det er fortsatt vanlig å se litauisk-registrerte Vlantana-biler i Norge. Nå hevder en fagforening i hjemlandet at det foregår systematisk underbetaling også i moderselskapet Vlantana UAB, og har levert en politianmeldelse. Foto: Stein Inge Stølen

Anmeldt av litauisk fagforening

Advokatbyrået har blitt kontaktet av kollegaer i Litauen, som på sin side representerer sjåfører som har gått til sak mot moderselskapet (Vlantana UAB) i opphavslandet. I Øvre Romerike Tingrett ble en litauisk politianmeldelse mot selskapet lest opp. Anmeldelsen er levert av en litauisk fagforeningsallianse og inneholder påstander om systematisk tilbakeholdelse av lønn, bruk av pressmidler for å få sjåfører til å signere på kontantuttaksbekreftelser, dokumentforfalskning og en rekke øvrige forhold. Ifølge Andersen & Bache-Wiig skal det være snakk om minst 12 mulige straffbare forhold.

Et annet aspekt som fremkommer i anmeldelsen, er at det skal være vanlig praksis i litauiske transportbedrifter at en del av lønnen (vanligvis 1000 Euro) tilbakeholdes fra de første lønningene, og først betales tilbake etter endt arbeidsforhold. Vlantana UAB skal imidlertid ikke ha overholdt sin del av denne ordningen og i stedet beholdt pengene.

En rekke sjåfører avlegger nå forklaring i Øvre Romerike Tingrett. De mener det har foregått systematisk underbetaling i Vlantana Norge. Foto: Skjermdump fra videolink En rekke sjåfører avlegger nå forklaring i Øvre Romerike Tingrett. De mener det har foregått systematisk underbetaling i Vlantana Norge. Foto: Skjermdump fra videolink

Vil avgi forklaring i den norske rettssaken

Ifølge anmeldelsen skal det også være aktuelt å stille spørsmål ved aksjonærenes ansvar ved ulovlig berikelse. I henhold til offentlig tilgjengelig informasjon i Litauen skal hovedaksjonæren være Vladas Stoncius Senior, som også er faren til styrelederen i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior, som er en av de saksøkte partene i den norske rettssaken.

En representant for den litauiske fagforeningen vil på et senere tidspunkt avgi forklaring i Øvre Romerike Tingrett i sammenheng med den pågående Vlantana Norge-saken.

NB: Vlantana Norge og advokat Sandra Latotinaite er gjort kjent med innholdet i denne artikkelen og har fått anledning til å komme med kommentarer og synspunkter. Så langt har det ikke kommet svar, men artikkelen vil bli oppdatert dersom dette skjer.

Les også: Vlantana Norges sjåfører sier de kunne få lønnstrekk hvis de tok pauser