NLF

KMV-nytt, nr 2, 2017

Nye personvernregler

Info om Fair Transport

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kommer heretter til å sende ut informasjon om endringer i KMV, samt annen relevant informesjon om systemet, i nyhetsbrevet; KMV-nytt. Alle nyhetsbrevene blir lagret på NLFs hjemmeside, og tidligere utsendelser kan leses her.

   

Nye personvernregler

Som mange har fått med seg kommer EU med nye personvernregler, som trer i kraft i Norge i mai 2018. Vi har fått en del forespørsler om hva det innebærer for din bedrift.

NLF er nå i gang med å oppdatere seg på hve det innebærer. Vi vil da, i god tid før mai 2018, legge de nødvendige rutinene inn i KMV, slik at du som har systemet får den nødvendige informasjonen om hvordan du skal forholde deg.

Dette som en første orientering. Vi kommer tilbake med nærmere rutiner senere.

Informasjon om Fair Transport

I oktober sendte vi din bedrift en invitasjon til og bli en del av Fair Transport. Dette er en nyskapning vi tror kan bidra til å sette enda sterkere søkelys på transportkjøpers ansvar for å velge sikker, ren og ansvarlig transport. Og ikke minst gjøre det enklere og skille de seriøse fra de useriøse.

NLF setter stor pris på det arbeidet din bedrift har gjort gjennom å benytte kvalitetssystemet KMV. Ved å aktivt ta i bruk elementene i dette verktøyet oppfyller din bedrift allerede de fleste punkter som kreves for å bli en klassifisert Fair Transport bedrift. Vi ønsker derfor å tilby din bedrift å bli med i programmet og bli blant de 100 første bedriftene til å bære Fair Transport logene på kjøretøyene deres.

Ved en feiltagelse ble det forrige gang sendt ut feil dokument for signering og retur. Vi ber derfor om at du signerer

og returnerer dem til mailadresse jor@lastebil.no

Har du spørsmål kontakt Jens Olaf Rud tlf. 481 290 90