NLF

KMV-nytt, nr 9, 2018

Endring av kapitler

I KMV-systemet finnes "Politikk" på to plasser. Den ene er i kap. 1.1.1 Policy og den andre er i kap. 2.2 Plolitikk. Dette er noe som har "hengt igjen" siden den første utgaven av KMV, men det er det samme. Slik det står i dag forvirrer det bare.

Derfor kommer vi til å samle alt i et kapittel. Teksten i kap. 1.1.1 Policy vil bli flyttet over til kap 2.2 Politikk. Dette skjer mandag 10. setember.

Dersom du ikke har gjort endringer i teksetn i kap 1.1.1 behøver du ikke å foreta deg noe.

Har du derimot gjort endringer må du selv flytte teksten over til kap. 2.2 (før 10. september). Når du gjør endringer i en tekst følger de ikke automatisk med når vi flytter på den opprinelige teksten.

Har du spørsmål - ta kontakt.

Oslo, 28.08.18

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.