NLF

Nyhetsbrev 18. mai 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

Transport av vindmøller - kabotasjekjøring

I siste utgave av Transportmagasinet blir det stilt spørsmål ved NLFs håndtering av saken rundt transport av vindmøller i Egersund og dispensasjon fra kabotasjeregelverket. I svarbrevet fra Samferdselsdepartementet til selskapet som søkte om fritak henvises det til NLFs brev til departementet. I brevet pekte NLF på fire navngitte selskaper i Norge som kunne utført oppdraget. Dessverre ble ikke NLF hørt. På bakgrunn av det har NLF i ettertid sendt et eget brev til departementet for å klargjøre vårt syn. Hovedregelen må være at norske transportører må velges foran andre så lenge kvalifikasjonene for å utføre oppdaget er til stede. NLF tar sterk avstand fra kabotasje og vi ønsker oss en klargjøring av dagens kabotasjeregelverk.

Vi synes det er beklagelig at Transportmagasinet ikke henvender seg til NLF før de lager en slik reportasje. Da kunne vi på en saklig måte forklart saksgangen ryddig og strukturert.

 

Mediekampanje for Kollegahjelpen

I uke 21 vil det bli utført en mediekampanje for å øke oppmerksomheten rundt Kollegahjelpen-tilbudet.

Det er allerede sendt ut informasjon til redningstjenestene, nå ønsker NLF også å styrke kjennskapen i transportnæringen og øvrig publikum.

Kampanjen består av en pressemelding, nettsaker og en video som vil bli publisert både på Lastebil.no og på Facebook.

 

NLF lanserer Fair Transport

NLF lanserer Fair Transport i Norge. Programmet gjør det enklere å velge bærekraftig transport.

- Vi har over mange år jobbet aktivt med trafikksikkerhet i NLF og vi har utviklet flere programmer for våre medlemsbedrifter hvor trafikksikkerhet, arbeidsforhold og miljø er sentralt. Derfor blir Fair Transport et logisk neste steg der vi kan tilby enda flere verktøy for å gjøre veitransporten enda sikrere, bedre og mer miljøvennlig. En annen fordel er at vi med dette programmet også kan henvende oss til transportkjøper og ikke bare til transportøren, sa direktør i NLF Geir A. Mo da han undertegnet samarbeidsavtalen med Sveriges Åkeriföretag.

 

Stortstilt valgkampinnsats fra NLF

Fra rett over sommeren skal en spesialbygget trailer kjøre Norge på langs og på tvers. I den blir det møter med politikere, transportkjøpere og beslutningstakere. NLFs Roadshow blir det mest ambisiøse valgkampopplegget i NLFs historie.

- Jeg vet ikke om noen næringsorganisasjon som har hatt et mer ambisiøst valgkampprogram enn hva vi har i år, sier Geir A. Mo.

Full oversikt over reiseruten kommer i NLF Magasinet nummer 4.

TS-Forum 30 år

TS-Forum er 30 år i år. Det ble feiret behørlig i Oslo under vårseminaret i forrige uke. Her kunne man høre om fremtidens motorteknologi, Nasjonal Transportplan og om utekontroller. NLF var også representerte under jubileet med henholdsvis forbundsleder – og styreleder i TS Forum - Tore Velten og direktør Geir A. Mo.

NLF ga et gavekort til TS Forum på 3.000 kroner merket Kollegahjelpen. TS-Forum takket pent for gaven - og jubilanten var ikke snauere enn at de svarte med samme beløp!  Dermed ble det 6.000 kroner til Kollegahjelpen.

- Vi ser at Kollegahjelpen betyr mye for mange og at den har hjulpet mange til å komme tilbake etter tragedier på vegen. Det er fint at vi kan vise at dette er en god ordning, sa styreleder Øystein Lie i TS Forum under overrekkelsen.

 

Forhandlingsteknikk og lokale lønnsoppgjør – nytt kurs 31.mai

I 2017 vil fagforeninger og tillitsvalgte i bedriften forberede seg på lokale lønnsoppgjør. Det vil vi gjerne at også du – som arbeidsgiver – gjør. NLF Arbeidsgiver inviterer derfor våre medlemmer til kurset Forhandlingsteknikk og lokale lønnsoppgjør den 31.mai. Kurset går av stabelen i NLFs lokaler i St. Olavs gate 25 i Oslo. Hovedforeleser er advokat Robert Aksnes. Han er en dreven forhandler. I tillegg har han mer enn 20 års erfaring fra lønnsoppgjør nasjonalt så vel som lokalt.

Du melder deg på ved å følge denne linken. 

 

NLF Magasinet 2017

Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere i NLF Magasinet ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@lastebil.no.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                    

4                                 Fredag 16. juni                      Tirsdag 27. juni                     

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember          

 

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.