NLF

Nyhetsbrev desember 2015

Kielseminaret 2016, 15 - 17. januar

Et innblikk i morgendagens transportpolitikk

Kielseminaret er en årlig NLF-tradisjon som stadig vokser i omfang og betydning. Like over nyttår står 2016-seminaret på trappene med et innhold som kommer til å skape resonans gjennom hele sesongen. Hvis du enda ikke har meldt deg på,  kan det gjøres her.

Les mer om seminaret på Lastebil.no!

 

Statoil og NLF skriver ny kjempeavtale

NLF har forlenget drivstoffavtalen med Statoil Fuel & Retail med nye fem år. Samarbeidsavtalen, en av landets største med et årlig volum på vel 180 millioner liter, har en grønn profil og en målsetting om å redusere CO2-utslippene fra tungtransporten med minst 75 prosent.

Les mer om Statoil-avtalen her!

Vegdirektoratet åpner for innspill rundt etterutdanningskrav

NLF inviterte i forrige uke Vegdirektoratet til et møte hvor temaet var potensielle endringer i EU-reglene knyttet til etterutdanningskrav. Der ble det klart at direktoratet åpner for innspill fra næringen, noe som vil skje fra januar til april 2016.

For at NLF skal ha et best mulig grunnlag for å gi gode innspill til Statens vegvesen, vil det bli utarbeidet et kort spørreskjema som vil bli distribuert via NLFs regionskontorer i januar 2016. NLF vil også be om innspill fra Transportkompetanse i dette arbeidet.

For informasjon om dialogen med Vegdirektoratet, klikk her. 

 

Nye ansvarsregler innen transport 

- Aktuelt kurs for NLF-medlemmer 9.februar 2016

Et ny versjon av regelverket «Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser» – forkortet NSAB 2015 – trer i kraft 1.januar 2016. Her finner du sentrale bestemmelser for transportkjøperen og transportøren. Det dreier seg om ansvarsbestemmelser knyttet til så vel forsinkelser, tap og skade på gods under transport og lagring, samt aktuelle erstatningsbeløp og vilkår. NSAB 2015 er langt på vei et konsentrat av internasjonale transportregler. I tillegg inneholder NSAB 2015 ansvarsbestemmelser på områder som ikke dekkes av disse regelverkene.

For å gjøre våre medlemmer fortrolige med de nye ansvarsreglene arranger NLF den 9. februar ettermiddagskurset  «Nye ansvarsregler innen varetransport – NSAB 2015». Kurset foregår i NLF-huset, St. Olavs gate 25 i Oslo. Mer informasjon om program, priser og påmelding finner du  her.

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 9.- 10. mars 2016

Som arbeidsgiver er det viktig at du er á jour om gjeldende kjøreregler i arbeidslivet. Og at du er føre vâr når det gjelder endringer som er på gang så vel som beste praksis i bransjen. I 2016 er dessuten tariffavtalen i støpeskjeen. 
På tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2016 har du en glimrende anledning både til å oppdatere deg, knytte nye kontakter og å være med og påvirke NLFs arbeidsgiverpolitikk og tariffkrav. Konferansen finner i 2016 sted på Radisson Blu Airport hotel Gardermoen, like ved flyplassen. I 2015 ble konferansen overtegnet, så vi oppfordrer deg til å være tidlig ute med påmelding.

Nærmere informasjon om program, priser og påmelding finner du  her.

  

Ny Spotify-liste for lastebilsjåføren

Vi bryr oss om sjåførens hverdag i bilen. Derfor setter vi i disse dager sammen en Spotify-liste hvor lastebilsjåførene selv kan foreslå ønskelåter via NLFs Facebook-side. Alle som foreslår en låt til NLF-listen blir også automatisk med i trekningen av en PowerBank trådløs mobillader. Når listen er komplett vil den deles fritt. Følg med på  Facebook-siden vår for oppdateringer!