NLF

Korona-status fra NLF 05.05.20

NB! Vi har fått beskjed om at enkelte medlemmer ikke fikk gårsdagens nyhetsbrev. Vi sender det derfor ut på nytt. Dere som fikk det i går ettermiddag, trenger ikke lese på nytt - det er ingen endringer.

Trafikkskolene har fått grønt lys

Endelig! Endringer i koronaforskriften gjør at trafikkskolene kan åpne for opplæring i tungbil. 

Les mer i nyhet på lastebil.no

Les også pressemelding fra Statens vegvesen

Tysk grensekontroll forlenget ut 15. mai

Grensekontrollen fra Tyskland mot Danmark, Luxembourg, Frankrike, Sveits og Østerrike er forlenget til og med 15. mai. (Kilde: IRU)

Finland letter litt på grensen

Fra 14. mai vil Finland tillate arbeidsreiser og pendling innad i Schengen som følge av arbeid i EU-institusjoner og annen essensiell trafikk. Fritidsreiser er fortsatt ikke anbefalt.

Se flere internasjonale koronanyheter på IRU Flash Info

Oppdatert oversikt over grensepasseringer som påvirker nasjonal og internasjonal transport

- Ser stadig lysere ut

Den siste medlemsundersøkelsen viser at stadig færre opplever lavere etterspørsel, forsinkede eller kansellerte oppdrag, samt vurderer permitteringer som aktuelt. Andelen bedrifter med ansatte i sykmelding eller karantene, synker også. Det samme gjelder andelen bedrifter med likviditetsproblemer, mens andelen bedrifter med konkursfare er nesten lik som uka før.

- Alt-i-alt ser det stadig lysere ut for våre medlemmer. Det er en tydelig tendens fra uka før påske, som var «all time high», og til uke 18, der tingene åpenbart har roet seg. Det virker som en mulig krise for bransjen har nådd toppen og er på retur, men for enkeltbedriftene som rammes kan det fortsatt være vanskelig, forklarer Thorleif Foss i NLF.

Verdt å merke seg er at krisepakken for næringslivet har effekt for en svært liten andel av medlemmene. 
- Det ser ut som en del som tidligere har vært usikre, nå er sikre på at krisepakken ikke har noen effekt. Samtidig ser vi at kunnskap om tiltakene i krisepakken ser ut til å bedre seg, litt etter litt, sier Foss.

Würth har økt prisene

Würth har økt prisene med åtte prosent på alle varer de kjøper inn i utenlandsk valuta. Prisøkningen skjedde 1. mai. Årsaken til prisøkningen er koronasituasjonen, aksjekurs- og oljeprisfall, som har svekket den norske kronen kraftig.

I et varsel om endringen, opplyser Würth at dersom valutaen styrker seg mot tidligere nivå, vil de løpende vurdere å justere prisene tilsvarende ned igjen, hensyntatt valutasituasjonen i dag hvor de selv tar en del av kostnaden.

Neste nyhetsbrev kommer torsdag. Vi vil heretter kun sende sms ved utsending av nyhetsbrev med informasjon av stor betydning.