NLF

Nytt fra NLF – uke 40, 2020

Svar på euroklasse-undersøkelsen!

Den årlige euroklasse-undersøkelsen gir oss viktig kunnskap og informasjon om fordelingen av antall lastebiler på de ulike euroklassene og bruken av lastebilene, samt hvem som bruker biler på gass, elektrisitet eller andre nullutslippsløsninger.

Uavhengig av om din bedrift er liten eller stor, ønsker vi ditt svar på den korte undersøkelsen også i år. Vi ønsker å vite hvor mange lastebiler du har i hver euroklasse, og hvor mange kilometer disse lastebilene kjører i løpet av ett år.

Samtidig som vi dokumenterer utskiftningstakten på lastebilene blant NLFs medlemmer, er det viktig å få fram at ikke alle lastebileiere, av ulike årsaker, bytter til den nyeste euro-6-teknologien. Det er mulig å skrive en kommentar på dette i undersøkelsen.

Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare. Du svarer ved å åpne lenken i e-posten som kom fra Norges Lastebileier-Forbund tirsdag 22. september. Svarer du før 8. oktober, slipper du å få påminnelse. Spørsmål stilles til Thorleif Foss på  tf@lastebil.no eller 414 03 599. 

NLF Arbeidsgiver: Ny utgave av Tariff-Info

I dagens utgave av Tariffnytt, som dere som er med i NLF Arbeidsgiver fikk på e-post i formiddag, er temaet tariffoppgjøret. Vi ber også om svar på en spørreundersøkelse, hvor svarfrist er førstkommende fredag.

Unntak fra 3PMSF-merking

Vi minner om unntak fra krav om 3PMSF-merking på piggdekk for sesongen 2020/21. Statens vegvesen har vedtatt et generelt unntak fra kravet om 3PMSF-merking på dekk på drivaksler og fremre styreaksler når det benyttes piggdekk for tungbil.

Les hele saken på lastebil.no

Vinterdekkene i boks?

Vi minner om Dekkmanns høstkampanje, hvor du får sju prosent ekstra rabatt på Continental lastebildekk. Kampanjen varer fra 16. september til 1. desember. Ta kontakt med din lokale Dekkmann-avdeling!

Oransje smittevernsnivå på trafikkstasjoner i Oslo og Viken

For oppkjøring i klasse B, BE og Traktor, er trafikkstasjonene til Statens vegvesen på smittevernsnivå oransje i Oslo, Drøbak, Asker/Bærum og Lillestrøm. På teoriprøver i Oslo-området må både kandidater og prøveleder bruke munnbind. 

Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå på oppkjøring.

Les mer om hva oransje nivå innebærer hos Statens vegvesen

Reservelager av smittevernutstyr

Det nasjonale reservelageret  av smittevernutstyr, forsterkes til å bli beredskapslager. Slik skal Norge bli bedre rustet hvis det blir store smittebølger eller svikt i leveransene. I mars ble det opprettet en felles innkjøpsordning for smittevernutstyr for å sikre kommuner og sykehus utstyr i en krevende situasjon. Fra 2021 legger regjeringen opp til at sykehusene og kommunene skal tilbake til normale rutiner, og selv stå for innkjøpet av smittevernutstyr. 

Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Følg med på lokale koronatiltak

Oslo har innført egne smitteverntiltak, og andre kommuner er i gang med å diskutere om og eventuelt hvilke tiltak de skal innføre. Bergen har i dag lettet på tiltakene sine. De lokale smitteverntiltakene kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene. Koronatiltakene kan endre seg raskt, så vi må be dere følge med på tiltak der dere bor og ferdes for å være oppdatert. Skjer det noe som spesielt gjelder godsnæringen, vil vi informere om det. 

Regjeringen har besluttet å avvikle smittestopp-appen. Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å anskaffe en ny app, kun for smittesporing, basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple.

Ønsker EU-avtale med Storbritannia

NLF har, sammen med 32 europeiske transportorganisasjoner fra ditto land, undertegnet et åpent brev til Storbritannias statsminister Boris Johnson og hans sjefsforhandlere Michel Barnier og David Frost om at en godstransportavtale fortsatt er mulig å få til før Brexit er et faktum. NLA er initiativtaker til brevet.

Tilgangskontroll og kvotesystem har aldri vært ment for de store transportmengdene som passerer grensen mellom Storbritannia og EU-/EØS-land, står det i brevet. Transportorganisasjonene viser til at det bør være felles standarder, kompetanse og sertifikater for å ivareta sunn konkurranse, miljø, trafikksikkerhet og arbeidsforhold for yrkessjåførene. 

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om en uke!