NLF

Nytt fra NLF – uke 48, 2020

Slik logger du deg på medlemsmøtet onsdag kveld

Klikk her for å se medlemsmøtet 25.11. kl. 18

Alle NLF-medlemmer er velkomne til digitalt medlemsmøte 25. november kl. 18-19.30!
NB! Test gjerne at du kommer inn ti minutter før (skal være enkelt). 

Se programmet og les mer på lastebil.no

Mer utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift

Finansdepartementet forlenger ordningen med utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift til 28. februar 2021. Ordningen innebærer at skattemyndighetene lettere kan gi betalingsutsettelser enn ved de ordinære reglene.

Har du fått innvilget utsettelse til 28. februar 2021, skal du kunne betale utsatte krav i seks månedlige avdrag. Første avdrag må betales 1. april 2021. 

Les hele pressemeldingen fra Finansdepartementet

Lånegarantiordningen ytterligere forbedret

Finansdepartementet klargjør lønnsomhetsvilkåret i lånegarantiordningen og utvider muligheten til å gi avdragsfrihet på garanterte lån til tre år – både for innvilgede lån i tillegg til nye lån. Dette kommer i tillegg til den allerede forlengede løpetiden på seks år.

Les oppdatert nyhet på lastebil.no

Skal du søke kompensasjon? Start forberedelsene nå

Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer bedrifter som planlegger å søke kompensasjonsordningen for næringslivet i januar, til å starte forberedelsene. Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor, blir oppfordret til å skaffe seg det. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

– Søknadsløsningen vil åpne i midten av januar, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det i januar. Jeg anbefaler bedriftene å starte forberedelsene allerede nå. Da vil det gå fortere å få pengene utbetalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeidstilsynet skal ut og kontrollere smittevernet

For å bidra til å begrense smittespredningen i Norge, skal Arbeidstilsynets inspektører nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser. De som bryter regelverket må regne med korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på regelverket om smittevern.

Les mer om smittevernkontroll i pressemelding fra Arbeidstilsynet

.. og advarer mot svindlere

Arbeidstilsynet har fått tips om svindlere som forsøker å lure til seg betalingsopplysninger over telefon. Svindlerne hevder de er fra Arbeidstilsynet og ber om penger for påståtte gebyrer.

Les mer og få råd mot svindlere i pressemelding fra Arbeidstilsynet

Kjørt i Tyskland de siste årene?

Da har du betalt for mye i bompenger, og kan få tilbakebetalt deler av beløpet.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Lettere for pendlere fra Sverige og Finland

Regjeringen har gjort tilpasninger i reglene om innreisekarantene for pendlere fra Sverige og Finland. Nå får pendlere som kommer til Norge mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager, også unntak fra innreisekarantene. Dette gjør det mulig for ukespendlere som ikke har en typisk arbeidshverdag fra mandag til fredag, å benytte seg av unntaket med testing hver syvende dag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Les mer og last ned NLFs oppdaterte karantenveileder på lastebil.no

Restriksjonene opphevet for godstransport i Danmark

Restriksjonene på Nordjylland ble opphevet torsdag, og det er ikke lenger begrensninger for godstrafikken inn og ut av området. Dette melder det danske Sundheds- og Ældreministeriet.

Les mer i DTLs nyhetsbrev

Trafikknedgang i de store byene

Tall fra Statens vegvesen viser at trafikken har gått ned med mellom 8 og 17 prosent etter at regjeringen varslet strengere tiltak 5. november. I Bodø derimot, skiller utviklingen seg fra de andre storbyene, og tidligere i høst har trafikken i snitt økt mellom 4 og 6 prosent. 

I områder med store smitteutbrudd, som Bergen og Tromsø, har det vært større nedgang i trafikken enn i de andre byområdene. Også Nord-Jæren har hatt en nedgang fra i fjor med 11-12 prosent siden 5. november. I Trondheim er reduksjonen på 8-9 prosent. 

Oslo har ikke hatt samme nedgang, og har heller ikke en entydig utvikling. Her varierer trafikkutviklingen mellom nedgang på 10 prosent, og en økning på 6 prosent, begge deler i uke 46. Uke 47 var tallene mer entydige, med trafikknedgang på mellom 5 og 8 prosent. 

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Mer statlige midler til Rogfast

– E39 Rogfast er et av Norges største samferdselsprosjekter. Det binder sammen Stavanger-området med Haugalandet, gir en større bo- og arbeidsmarkedssregion og reduserer reisetiden mellom Stavanger og Bergen kraftig. Etter store kostnadsøkninger i prosjektet, gir vi nå mer penger og øker den statlige delfinansieringen i prosjektet til 40 prosent, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I det tidligere vedtatte prosjektet, er den statlige delen av finansieringen på 21,4 prosent. Samferdselsdepartementet foreslår å øke kostnadsrammen fra 20,8 til 24,8 milliarder kroner.

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Reviderte planer for rv. 3 i Østerdalen

Statens vegvesen skal, i samarbeid med Stor-Elvdal kommune, revidere detaljreguleringsplanen for rv. 3 Evenstad–Imsroa (mellom Rena og Atna) som ble vedtatt 31.01.2018.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Årets lastebil er..

.. MAN! Mandag kunne MAN-sjefen, Andreas Tostmann, heve trofeet under en virtuell seremoni ved hovedkvarteret i München, Tyskland. Med 155 poeng vant MAN kåringen av International Truck of the Year. Volvo FH-serie fikk 101 poeng. Truck of the Year-juryen (ITOY) består av 24 journalister fra like mange land i Europa. I Norge er Torbjørn Eriksen, fra tidsskriftene Anlegg&Transport og Moderne Transport, jurymedlem, skriver  at.no.

Her kan du se kåringen (egen lenke) på lastebil.no

Sjåføren tapte saken

Bring Trucking vant saken den rumenske tidligere sjåføren anla mot dem for å få etterbetalt lønn. Han får riktignok etterbetalt feriepenger, men må samtidig betale motpartens sakskostnader, ifølge Tungt.no. Dommen kan ankes innen fire uker.

Les tidligere sak på lastebil.no

Svar på medlemsundersøkelsen

Ny koronaundersøkelse er ute, med svarfrist torsdag kl. 15. Vi ønsker så mange svar som mulig, så bruk noen få minutter på den om du ikke allerede har svart. (Purring med lenke er rundt hjørnet.)

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!