Pressemeldinger

Avslørt: Millioner uteblir fra utenlandske AutoPass-avtaler

Avslørt: Millioner uteblir fra utenlandske AutoPass-avtaler

Publisert 18.07.17

I 2015 ble ordningen med obligatorisk bombrikke ved alle tunge kjøretøy i Norge innført. I ettertid har det hersket stor uenighet om hvor mange som faktisk følger reglene. I 2017 iverksatte derfor NLF sin egen uavhengige gransking av AutoPass-avtalen og betalingsviljen ved utenlandske transportører i Norge. Funnene er oppsiktsvekkende.

Les mer
Flere utenlandske lastebiler

Flere utenlandske lastebiler

Publisert 15.06.17

Resultatene fra NLFs telleaksjon 2017 viser at antallet utenlandske lastebiler har økt betraktelig i forhold til forrige telling i 2015. Økningen er like stor i distriktene som i sentrale strøk. - Dette stemmer godt med vår oppfatning om at utenlandske transportører i økende grad spiser andeler av det norske transportmarkedet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Geir A. Mo ny styreleder i OFV

Geir A. Mo ny styreleder i OFV

Publisert 15.06.17

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo er valgt inn som styreleder i Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV). - Han har en erfaring og tyngde som vil gi organisasjonen ytterligere styrke, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV

Les mer
Teller utenlandske lastebiler

Teller utenlandske lastebiler

Publisert 13.06.17

I dag iverksettes Norges Lastebileier-Forbunds landsdekkende trafikktelleaksjon for tredje gang. Formålet med aksjonen er å kartlegge andelen utenlandske tunge kjøretøy på norske veger.  - For å mene noe om konsekvensene av et økt press fra utlandet, må vi først kjenne til omfanget, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud.

Les mer
NLF-undersøkelse: Kraftig kabotasjevekst

NLF-undersøkelse: Kraftig kabotasjevekst

Publisert 12.06.17

Fra 2015 til 2016 har andelen NLF-bedrifter som mister oppdrag til kabotasje økt. Størst er andelen blant langtransportørene, men også transportsentralene melder nå om flere tapte oppdrag til utenlandske aktører. - Dette er enda et signal om at myndighetenes oversikt over kabotasjeproblemet er svært mangelfull, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Vil komme kontrollvarsling til livs

Vil komme kontrollvarsling til livs

Publisert 07.06.17

Lastebileierne og yrkessjåførene er enige: Kontrollvarsling er en trussel både for trafikksikkerhet og konkurransevilkår. - Hvis du varsler en kontroll, bidrar du til at trafikkfarlige sjåfører og kjøretøy slipper unna, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo og leder i NTF, Lars M. Johnsen. Nå vurderes det om kontrollvarsling kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Les mer
Ikke alle skader er synlige

Ikke alle skader er synlige

Publisert 22.05.17

Den 17. februar 2012 frontkolliderte Cato Mathisen med en møtende personbil på E6 sør for Lillehammer. Inntrykkene var sterke, men takket være NLF-tilbudet Kollegahjelpen fikk han bearbeidet opplevelsen og kom raskt tilbake i jobb. Nå ønsker NLF at redningsetatene blir flinkere til å benytte seg av Kollegahjelpen for å hindre senskader hos yrkessjåførene.

Les mer
NTP: Store ambisjoner

NTP: Store ambisjoner

Publisert 05.04.17

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 finner NLF mange lyspunkter i form av fokus på trafikksikkerhet og helhetlig planlegging. Men forpliktelsene er ikke like sterke som forventet.

Les mer
Ny fagsjef for tekniske spørsmål

Ny fagsjef for tekniske spørsmål

Publisert 04.04.17

Den 2. mai tiltrer Dag Nordvik som ny fagsjef for tekniske spørsmål i NLF. Han vil ha en sentral rolle i arbeidet med å styrke rammebetingelsene for norske transportører.

Les mer
- Et trafikkfarlig forslag

- Et trafikkfarlig forslag

Publisert 03.04.17

I Nasjonal Transportplan skal det ifølge Aftenposten prioriteres nytt tunnelløp under Oslofjorden, og ikke bro slik Vegvesenet anbefaler. NLF er kritiske og ønsker ny debatt om broløsningen.

Les mer
Opplever dårligere radiodekning med DAB

Opplever dårligere radiodekning med DAB

Publisert 13.03.17

I en undersøkelse utført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) blant medlemmer i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal oppgir 3 av 4 at DAB-dekningen oppleves som dårligere enn FM-dekningen var før slukking. 7 av 10 mener også DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Les mer
Kvinnelige sjåfører mer lønnsomme enn menn

Kvinnelige sjåfører mer lønnsomme enn menn

Publisert 08.03.17

Jo flere kvinner bak rattet på norske lastebiler, jo bedre: De har lavere ulykkesfrekvens, lavere kostnader per ulykke og kjører penere enn menn. - En økt andel kvinner i transportbransjen er helt vesentlig for å styrke den norske transportnæringen, forteller NLF-direktør Geir A. Mo på kvinnedagen.

Les mer