Pressemeldinger

Ny NTP: 1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033

Ny NTP: 1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033

Publisert 19.03.21

I dag la regjeringen fram sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033. Der legges det opp til en historisk høy pengebruk. Spesielt gledelig er det at regjeringen legger opp til at E16 Arna–Stanghelle blir igangsatt i første planperiode, at vedlikeholdsetterslepet på riksveiene reduseres kraftig og ikke minst at fylkesveiene for alvor er tatt inn i NTP-varmen.

Les mer
Fair Transport utvikles videre

Fair Transport utvikles videre

Publisert 12.03.21

Etter halvannet år med sertifisering, kvalitetssikring og oppfølging, kan NLF markere at hele 200 bedrifter har oppnådd Fair Transport-status. Nå tas Fair Transport ett steg videre.

Les mer
Varslingsplikt om fiskeavrenning

Varslingsplikt om fiskeavrenning

Publisert 26.02.21

Sjømatbedriftene og NLF ber Statens vegvesen innføre varslingsplikt til oppdragsgiver/avsender ved fiskevann som renner fra vogntog. – Basert på vinterens historikk, krever vi at dette gjøres som et strakstiltak, sier Sjømatbedriftenes direktør, Robert Eriksson.

Les mer
Regjeringens ambisjoner henger ikke sammen med teknologiutviklingen

Regjeringens ambisjoner henger ikke sammen med teknologiutviklingen

Publisert 11.01.21

Regjeringen signaliserer sterke ambisjoner om reduksjon i klimautslipp i deres fremlegging av Klimaplan 2021-2030. Ambisjonene henger imidlertid ikke sammen med teknologiutviklingen innen godstransport.

Les mer
Ny bransjestandard for frakt av fisk

Ny bransjestandard for frakt av fisk

Publisert 17.12.20

Norges Lastebileier-Forbund og Sjømatbedriftene har signert en nasjonal bransjestandard som skal få bukt med fiskevann som renner fra vogntog. Standarden inneholder åtte konkrete tiltak som skal bidra til å bedre trafikksikkerheten, unngå å forurense miljøet, høyere matkvalitet og ansvarliggjøre transportkjøperen.

Les mer
Kollegahjelpen er der når ulykken er ute

Kollegahjelpen er der når ulykken er ute

Publisert 12.11.20

Stadig flere yrkessjåfører hjelpes tilbake i arbeid etter traumatiske hendelser, mye takket være assistanse fra Kollegahjelpen til NLF. Men i altfor mange ulykker blir apparatet aldri varslet, og sjåførene får derfor ikke den hjelpen de burde ha fått.

Les mer
Ber om tydeligere koronaregler for transportnæringen

Ber om tydeligere koronaregler for transportnæringen

Publisert 05.11.20

Transportnæringen er avgjørende for å holde samfunnet i gang, noe også regjeringen er tydelig på. Likevel er det utfordrende å tolke covid-19-regelverket. NLF har derfor bedt myndighetene tydeliggjøre informasjonen for næringen.

Les mer
​Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy

​Strengere vinterkrav for tunge kjøretøy

Publisert 30.10.20

Nye regler for vinterdekk til tungbiler innføres fra 1. november. – Vi håper dette vil bidra til enda tryggere vinterveger, sier leder for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel. NLF-direktør Geir A. Mo uttrykker det enda sterkere: – Dette er et viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet!

Les mer
Økt mobilitet hjelper alle

Økt mobilitet hjelper alle

Publisert 26.10.20

Trygg transport av varer og tjenester vil gjøre næringsvirksomheten i Innlandet mer tilgjengelig for hele landet. 

Les mer
​– Passivt budsjett

​– Passivt budsjett

Publisert 07.10.20

Samferdselsdepartementet legger opp til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på 1,5 milliarder kroner. Men totalt sett vil regjeringen bruke mindre penger på veg i 2021. Samtidig får ikke Statens vegvesen mer penger til kontroll og tilsyn, til tross for at de må håndtere flere oppgaver enn før.

Les mer
Presseinvitasjon: Hareide kjører lastebil for første gang

Presseinvitasjon: Hareide kjører lastebil for første gang

Publisert 07.10.20

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kjører selv lastebil til Gjerdrum barneskole i morgen, hvor han skal lære elever på første trinn om trafikksikkerhet.

Les mer
Fjordkryssinger er ikke viktigst

Fjordkryssinger er ikke viktigst

Publisert 17.09.20

– Vi har allerede i lang tid varslet at vi prioriterer bort gigantiske fjordkryssinger, som fergefri E39, og heller prioriterer veiene mellom, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF, i en kommentar til statsråd Hareides intervju i Aftenposten i dag.

Les mer