Pressemeldinger

Felles kamp mot sosial dumping i lastebilnæringen

Felles kamp mot sosial dumping i lastebilnæringen

Publisert 30.08.13

Sosial dumping og kriminalitet innen lastebilnæringen er den største trusselen mot norsk lastebilnæring. Derfor kjemper nå Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Lastebileier-Forbund en felles kamp for å gjøre noe med de negative konsekvensene av ulovlig kabotasjekjøring og ulike konkurransevilkår.

Les mer
Over én av tre lastebiler er utenlandske

Over én av tre lastebiler er utenlandske

Publisert 19.06.13

Det siste døgnet har Norges Lastebileier-Forbund gjennomført en nasjonal telleaksjon, for å gi et bilde av utenlandske aktørers virksomhet i Norge. 
– Resultatet underbygger langt på vei vår påstand om at norsk landtransportnæring er under sterkt press, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

Les mer
Regjeringen må ta ansvar!

Regjeringen må ta ansvar!

Publisert 28.05.13

Finland, Danmark og Nederland har satt i gang konkrete tiltak for å gjøre noe med kabotasjeproblematikken. EU-kommisjonen har utsatt ytterligere liberalisering av regelverket. Forbundssstyret i NLF krever at samferdselsministeren snarest innkaller bransjen til et møte for å diskutere tiltak.

Les mer
Skremmende om døgnhvileplasser og kriminalitet

Skremmende om døgnhvileplasser og kriminalitet

Publisert 15.03.13

Yrkessjåfører er pålagt å hvile, men har få sikre steder å gjøre det. Ran og tyveri er dessverre blitt en del av hverdagen; over fire av ti lastebileiere i NLF har opplevd kriminelle handlinger på oppdrag. Imidlertid anmeldes under halvparten av sakene grunnet lav tiltro til politiet.

Les mer
Obligatorisk brikke krever også betalingsløsninger

Obligatorisk brikke krever også betalingsløsninger

Publisert 15.03.13

NLF er fornøyd med at lovforslag om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy ble lagt frem i statsråd i dag. Forslaget inneholder imidlertid ingen beskrivelse av betalingsløsninger, som vil sikre faktisk innbetaling.

Les mer
Ny redaktør i NLF sitt medlemsblad

Ny redaktør i NLF sitt medlemsblad

Publisert 06.03.13

Norges Lastebileier-Forbund sitt medlemsblad skifter navn til NLF-magasinet, og Tore Bendiksen er ansatt som redaktør. Det nye bladet kommer ut fra og med juni. Tore vil også få ansvaret for nyheter på lastebil.no

Les mer

Tiltaksplan for økt kontroll med utenlandske godstransportører

Publisert 21.02.13

Norges Lastebileier-Forbund sender nå et brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Det inneholder en oppfordring samt en tiltaksplan med forslag til hvordan utfordringen med useriøse utenlandske transportører på norske veier kan løses.

Les mer
Norges Lastebileier-Forbund har ansatt markedsdirektør

Norges Lastebileier-Forbund har ansatt markedsdirektør

Publisert 07.01.13

Norges Lastebileier-Forbund satser på kompetanse og synlighet og har ansatt Kjell Olafsrud som markedsdirektør.

Les mer

Vegdirektoratet truer trafikksikkerheten

Publisert 29.12.12

Trafikksikkerhet og fremkommelighet på norske veier vinterstid må vike på grunn av et EU-direktiv tilpasset det europeiske veinettet. – Det er skremmende at veimyndighetene synes å sette likestilling med EU fremfor trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les mer

Mye til vei, lite til kontroll

Publisert 09.10.12

NLF ser på det som en seier at omregistreringsavgiften reduseres i statsbudsjettet for 2013. At det satses stort på riksveinettet, er også lovende. Imidlertid er NLF skuffet over manglende øremerkede midler til mer kontroll av utenlandske transportørers innenlands kjøring i Norge.

Les mer

Norske vogntog får igjen krysse svenskegrensen

Publisert 16.08.12

Svenske myndigheter snur i den betente saken som gjorde det vanskelig for norske vogntog over 40 tonn å krysse grensen til og fra Sverige. Den svenske regjeringen har i dag besluttet å gå tilbake til den gamle praksisen.

Les mer

Prisutdelinger på Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 2012

Publisert 19.06.12

If og NLFs Trafikksikkerhetspris gikk til Åge Widme Transport og NLFs Transportørpris gikk til Rivenes AS. Disse ble delt ut under NLFs landsmøte i Trysil, 15.–17. juni 2012.

Les mer