Pressemeldinger

– Nattestenging av Lærdalstunnelen er fullstendig uakseptabelt

– Nattestenging av Lærdalstunnelen er fullstendig uakseptabelt

Publisert 11.09.20

NLF-direktør Geir A. Mo advarer sterkt mot å nattestenge Lærdalstunnelen for oppgraderinger i fire år, slik Vegvesenet planlegger. Tunnelen er tilknyttet den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest, E16 Filefjell.
– I verste fall risikerer man å stenge av Vestlandet fra resten av Norge vinterstid. Det kan vi ikke leve med, sier NLF-direktøren.

Les mer
NLF med egen veileder i smittevern

NLF med egen veileder i smittevern

Publisert 20.08.20

En ny veileder i smittevern skal gi innsikt i og råd om hvordan transporttjenester kan gjennomføres på en smidig måte, samtidig som smittevernet ivaretas på en forsvarlig måte.

Les mer
Ny lovendring gjør det tøffere for useriøse aktører på veien

Ny lovendring gjør det tøffere for useriøse aktører på veien

Publisert 28.05.20

I dag vedtok Stortinget en lovendring som kan lede til likere konkurransevilkår i transportnæringen.

Les mer
NLF-direktøren med nytt tillitsverv

NLF-direktøren med nytt tillitsverv

Publisert 15.05.20

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), er valgt til ny styreleder for Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Les mer
Uansvarlig kutt i utekontrollen!

Uansvarlig kutt i utekontrollen!

Publisert 13.05.20

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen halvert pengene til utekontroller av tungtransporten. – Nå, når pandemien synes å være på retur, er det viktigere enn noen gang å intensivere kontrollene langs veien for å bedre trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
​– D­en viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år

​– D­en viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år

Publisert 30.04.20

Funn i temarapport fra Statens Havarikommisjon for Transport om alvorlige ulykker med vogntog, viser stort forbedringspotensial for bestillere av transport og hvordan de ivaretar trafikksikkerheten. Transportkjøperne må gå i seg selv, mener NLF.

Les mer
Myndighetenes kontantstøtte: Skuffende forskjellsbehandling

Myndighetenes kontantstøtte: Skuffende forskjellsbehandling

Publisert 07.04.20

100 000 av 600 000 bedrifter i Norge har mellom 1 og 4 ansatte. Det er ca. 17 prosent av alle bedrifter i Norge. *)
– Disse bedriftene, i stor grad små familieeide og -drevne bedrifter, mange av dem transportbedrifter, får en kalddusj av Stortinget i dag, sier NLF-direktør Geir A. Mo. 

Les mer
Kontantstøtten til næringslivet er komplisert og urettferdig

Kontantstøtten til næringslivet er komplisert og urettferdig

Publisert 04.04.20

– Statens kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter er fordelaktig for dem som opplever helstenging på grunn av statlige føringer. Flertallet av bedriftene i transportnæringen må ta til takke med en langt lavere kompensasjon, og må betale egenandel i tillegg. Dette er urettferdig forskjellsbehandling, mener NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Flertall for NLF hat-trick på Stortinget

Flertall for NLF hat-trick på Stortinget

Publisert 31.03.20

På Stortinget blir det i dag sikret flertall for tre store NLF-seiere: Utredning av et digitalt transportregister, at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske, samt mulighet for å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket på stedet.

Les mer
Dramatisk utvikling i NLF-bedriftene

Dramatisk utvikling i NLF-bedriftene

Publisert 22.03.20

NLFs ukentlige koronaundersøkelse er nå gjennomført for andre gang. Funnene kan bare karakteriseres som svært dramatiske. Bare den siste uken har det skjedd en fordobling i andelen NLF-bedrifter som opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronakrisen.

Les mer
Setter næringens bærekraft på dagsordenen

Setter næringens bærekraft på dagsordenen

Publisert 09.12.19

Samferdselsministeren, vegdirektøren, utekontrolldirektøren, konsernsjefen i Telenor, samt forskningssjefen i NILU er bare noen av topplederne som er sikret til NLFs transportkonferanse 2020, som avholdes 17.-18. januar. Sammen skal de drøfte næringens aller største utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.

Les mer
Vil øke organiseringsgraden i NLF-bedriftene

Vil øke organiseringsgraden i NLF-bedriftene

Publisert 25.09.19

Etablering av tariffavtale i en bedrift kan gi store konkurransefordeler. Nå vil NLF gjøre det lettere for fagforbundene å komme i kontakt med medlemsbedriftene. – Vi er grunnleggende positive til å øke antallet tariffbedrifter blant våre medlemmer, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer