Pressemeldinger

Uttalelser fra Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 2012

Publisert 07.06.12

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) landsmøte fant sted i Trysil 15.–17. juni.

Les mer
Norges Lastebileier-Forbund har fått ny administrerende direktør

Norges Lastebileier-Forbund har fått ny administrerende direktør

Publisert 08.05.12

Geir A. Mo er ansatt som ny administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Les mer

Statens vegvesen er slepphendt med fakta

Publisert 13.03.12

Siste dagers fokusering på dødsulykker og tungtransport er viktig og riktig. Tunge kjøretøyer er dessverre involvert i mange ulykker. Imidlertid er ikke involvering det samme som å være utløsende part. Norges Lastebileier-Forbund ønsker å presisere at det er mange årsaker til ulykker med tunge kjøretøy, og vi er derfor svært skuffet over at en vegvesen-representant slenger ut påstander uten hold i.

Les mer

Statens vegvesen overser godstransportsjåførenes hverdag

Publisert 01.03.12

NLF er svært skuffet over manglende satsing på utbygging av døgnhvileplasser for transportnæringen. Forslaget til NTP innebærer bygging av bare 11 døgnhvileplasser. Det må minst det dobbelte til for at godstransportsjåfører skal få en mer komfortabel arbeidshverdag og klare å overholde de strenge kravene til kjøre- og hviletid.

Les mer

Oslofjordtunnelen må åpnes for single lastebiler

Publisert 10.01.12

Norges Lastebileier-Forbund er opprørt over at Statens vegvesen utsetter en gjenåpning av Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy. Fortsatt stenging får store konsekvenser for transportnæringen. NLF krever derfor at tunnelen umiddelbart åpnes for single lastebiler, dvs. tunge kjøretøy uten tilhenger.

Les mer

PRESSEKONTAKTER PRESSEMELDINGER PRESSEBILDER ÅRSBERETNINGER Pressemelding:

Publisert 07.01.12

NLF er godt fornøyd med at myndighetene endelig tar tak i problemet med kjøretøy som ikke er skodd for norske vinterveier. NLF registrerer at samferdelsministeren velger å etterkomme krav som NLF har fremmet i flere år. At transportkjøper nå endelig skal ansvarliggjøres, ser NLF på som en viktig seier.

Les mer
Ledelsesendringer i NLF

Ledelsesendringer i NLF

Publisert 28.11.11

Olav Slaatsveen går av som administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund etter 30 år i forbundet. Viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni vil fungere i rollen inntil videre.

Les mer

Arrogant av Statens vegvesen

Publisert 02.11.11

Norges Lastebileier-Forbund er skuffet over Statens vegvesen sin beslutning om å stenge Oslofjordtunnelen for tungtransport ut året. – Det er arrogant å ikke høre på fagfolk i slike alvorlige saker. NLF og andre høringspartnere fra bransjen foreslo flere alternative tiltak. Vegvesenet kunne gjort det mulig for flere tunge kjøretøy å bruke tunnelen, uten at det hadde gått ut over sikkerheten, sier adm. direktør Olav Slaatsveen.

Les mer

NLF forlanger effektiv kontroll

Publisert 12.04.11

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har avgitt sitt svar til Samferdselsdepartementet i forbindelse med høringen om endring av kabotasjereglene. NLF mener at hensikten med forskriftsendringen først og fremst må være å muliggjøre effektiv kontroll. 

Les mer

Uroen i Midt-Østen rammer norsk lastebilnæring!

Publisert 03.03.11

De siste urolighetene i Midt-Østen har drevet oljeprisene kraftig i været. Dette rammer norske lastebilbedrifter, som fra før av sliter med ettervirkningene av finanskrisen. I en lastebilbedrift er dieselkostnaden en av de to tyngste kostnadskomponentene. Avhengig av type transport, utgjør den fra 20 til 30 prosent av de samlede kostnader.

Les mer

Utstrakt piratvirksomhet i godstransportnæringen

Publisert 03.03.11

Bruk av utenlandske transportører til kjøring i Norge øker kraftig og dette kan være økonomisk kriminalitet satt i system. Kjøper av transporttjenester må påse at den utenlandske transportøren har lov til å utføre transportoppdrag innenlands.   
– Utføres transport i Norge ulovlig, er transportkjøper ansvarlig på lik linje med den som utfører transporten. Dette må nå de store aktørene ta på alvor, sier juridisk direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Robert Aksnes.

Les mer

Forslaget til nye bilavgifter uakseptabelt for transportnæringen

Publisert 12.11.10

Bilimportørene har presentert et forslag til ny modell for bilavgifter. Modellen går ut på å flytte avgifter fra kjøp av bil til bruken. Selv om intensjonen er å gjøre bilparken mer miljøvennlig, viser forslaget tydelig hvor lett det er å trå feil når en skal finne en modell som gjelder for alle. -NLF kan derfor ikke støtte forslaget, sier adm.direktør Olav Slaatsveen.
Les hele pressemeldingen  her

Les mer