Pressemeldinger

Kontrollører slår alarm om ny kabotasjeinstruks - NLF krever strakstiltak

Kontrollører slår alarm om ny kabotasjeinstruks - NLF krever strakstiltak

Publisert 06.08.19

Statens vegvesen sendte nylig ut reviderte retningslinjer for hvordan man skal håndheve kabotasje. Men disse fremstår så uklare for kontrollørene at de i praksis ikke kan håndheve reglene. Nå oppfordrer NLF-direktør Geir A. Mo Samferdselsdepartementet til å rette opp.

Les mer
– Lysbakken må finne ut hvor 2000 lastebiler skal ta vegen

– Lysbakken må finne ut hvor 2000 lastebiler skal ta vegen

Publisert 29.05.19

NLF-direktør Geir A. Mo reagerer sterkt på utspillet fra SV-leder Audun Lysbakken, som tar til orde for å skrinlegge den vedtatte E18-utbyggingen mellom Østfold og Vinterbro.

Les mer
Tilbyr avgjørende kunnskap om fremtidens teknologi

Tilbyr avgjørende kunnskap om fremtidens teknologi

Publisert 07.05.19

Innen tolv år skal halvparten av alle nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Hvordan oppnår vi det, samtidig som konkurransekraften ivaretas? Dette er ett av mange temaer som adresseres i NLFs nye klima- og miljøhefte.

Les mer
Store endringer kommer - hvis EUs mobilitetspakke godkjennes

Store endringer kommer - hvis EUs mobilitetspakke godkjennes

Publisert 10.04.19

Innførsel av utstasjoneringsregler ved tredjelandskjøring, plikt for både retur til opphavslandet for sjåføren og utførsel av minst ett oppdrag i hjemlandet i løpet av en måned, samt innførsel av tachograf i varebiler er bare noen av høydepunktene i EUs mobilitetspakke slik den foreligger etter avstemningen 4. april. Nå venter forhandlingsprosessene før avtalen endelig forsegles.

Les mer
Endelig flertall for vegpakken i EU

Endelig flertall for vegpakken i EU

Publisert 04.04.19

Europaparlamentet stemte i dag frem hovedpunktene i den foreslåtte vegpakken. Med overraskende stort flertall i enkeltavstemningene kan man nå endelig legge den mest kaotiske fasen i arbeidet med nye og bedre regler i den europeiske transportnæringen bak seg. – Dette var svært gledelig, om enn på overtid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
NLFs kontrollkomité skal behandle kabotasjesak

NLFs kontrollkomité skal behandle kabotasjesak

Publisert 03.04.19

I forrige uke ble Sørum Transport AS gebyrlagt for ulovlig kabotasje i Sverige. NLFs forbundsstyre ber nå NLFs kontrollkomité om å gjennomgå saken. Forbundsstyremedlem Harry Nilsen fratrer sine verv så lenge saken er under behandling.

Les mer
– For lav kjennskap til Kollegahjelpen

– For lav kjennskap til Kollegahjelpen

Publisert 12.03.19

Stadig flere yrkessjåfører hjelpes tilbake i arbeid etter traumatiske hendelser, mye takket være assistanse fra NLFs Kollegahjelpen. Men i altfor mange ulykker blir apparatet aldri varslet, og sjåførene får derfor ikke den hjelpen de burde ha fått.

Les mer
Nå blir transporten dyrere

Nå blir transporten dyrere

Publisert 30.01.19

Etter et år med høy kostnadsvekst for transportnæringen må samfunnet nå belage seg på økte fraktekostnader. – Kvalitet koster. Konsekvensen av lavprisjaget er situasjonen vi ser ute på vegene akkurat nå, sier NLF-direktøren.

Les mer
Rekordoppslutning rundt transportkonferansen

Rekordoppslutning rundt transportkonferansen

Publisert 17.01.19

Når dørene åpner for NLFs tradisjonsrike transportkonferanse fredag, er allerede en milepæl nådd: Aldri før har man sett så mange forhåndspåmeldinger. – Det viser bare hvor aktuelt og viktig det er å begynne transportåret på denne måten, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Krever strakstiltak for å sikre godkjente vinterdekk på utenlandske vogntog

Krever strakstiltak for å sikre godkjente vinterdekk på utenlandske vogntog

Publisert 17.01.19

NLF-direktør Geir A. Mo ser med bekymring på det store antallet ulykker med utenlandske vogntog så langt denne vinteren. Han ber nå myndighetene om å innføre strengere krav til dekk på tunge kjøretøy som ferdes på vinterføre, slik det allerede er gjort i andre europeiske land.

Les mer
Kaos i Brussel rundt EU-avstemning

Kaos i Brussel rundt EU-avstemning

Publisert 11.01.19

Torsdag ble det gjennomført en avstemning over den foreslåtte EU-vegpakkens tre hovedpunkter i transportkomiteen i Brussel. Bare ett av forslagene fikk majoritet, noe som skaper usikkerhet rundt den videre prosessen med pakken. 

Les mer
NLF applauderer ny vurdering av ferjefri E39

NLF applauderer ny vurdering av ferjefri E39

Publisert 21.12.18

– Ferjefri E39 bør utsettes en generasjon eller to, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Han støtter Vegdirektoratets avgjørelse om å gjøre en ny analyse av den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å beholde dagens ferjeløsning, samtidig som hyppigheten på avgangene økes.

Les mer