Pressemeldinger

«Vi får jo ikke meldinger om ulykker»

«Vi får jo ikke meldinger om ulykker»

Publisert 28.05.18

Etter flere måneder med landsdekkende DAB-dekning har NLF spurt medlemsbedriftene om deres oppfatning av tilbudet fra et sikkerhetsperspektiv. Resultatene er nedslående.

Les mer
- Et innblikk i transportnæringens ekspertise

- Et innblikk i transportnæringens ekspertise

Publisert 12.02.18

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) lanserer nå en ekspertblogg hvor transportrelaterte spørsmål blir drøftet av erfarne fagfolk. - Vi har nå en ny kanal hvor NLF-ekspertisen kommer enda mer til nytte, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

Les mer
Transportstudie: Lav lønn og kriminalitet henger sammen

Transportstudie: Lav lønn og kriminalitet henger sammen

Publisert 05.02.18

En fersk forskningsstudie fra Sverige viser statistisk sammenheng mellom forekomst av transportrelatert kriminalitet og bevegelsesmønstrene til lastebiler fra lavkostland. - Dessverre ikke overraskende. Det er grunn til å tro at forholdene er like også i Norge, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Her bor sjåførene i ukevis

Her bor sjåførene i ukevis

Publisert 18.01.18

På Fugleåsen døgnhvileplass står et hundretalls utenlandske vogntog hver eneste helg. Dokumentasjon fremskaffet av NLF viser at flertallet av disse står parkert fra fredag til søndag med sjåfører i bilene. - Dette er ikke bare potensielt ulovlig. Det er også nok et signal som tyder på at det foregår sosial dumping på våre veier, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Utsetter lavutslippssone i Oslo

Utsetter lavutslippssone i Oslo

Publisert 02.01.18

Byrådet i Oslo utsetter innføringen av lavutslippssoner i Oslo. - Dette betyr likevel ikke at vi er i mål, sier regionssjef J. Kristian Bjerke.

Les mer
Rekordmange barn fikk trafikkopplæring i 2017

Rekordmange barn fikk trafikkopplæring i 2017

Publisert 21.12.17

Gjennom programmet Venner på veien driver Norges Lastebileier-Forbund (NLF) trafikkopplæring for barn i de yngste klassetrinnene. I 2017 fikk hele 3 200 elever besøk av en lastebil på skolen og lærte livsviktig kunnskap om farene i trafikken. Dette er mer enn en dobling fra fjoråret og et viktig ledd i arbeidet for å nå nullvisjonen.

Les mer
NLF og Girteka til felles kamp mot EUs liberalisering av kabotasjeregelverket

NLF og Girteka til felles kamp mot EUs liberalisering av kabotasjeregelverket

Publisert 12.12.17

Girteka uttrykker støtte til NLF og NLA i kampen mot den massive liberaliseringen i kabotasjeregelverket som EU foreslår. NLF har invitert den omstridte transportkjempen til NLFs Transportkonferanse for å fortelle om sin forretningsmodell og ambisjoner for det norske markedet.

Les mer
Diettskatt sløyfes

Diettskatt sløyfes

Publisert 04.12.17

Etter mye arbeid fra både NLF og andre fikk vi fredag bekreftet at NLF har vunnet frem: Ordningen med skattefri diett for langtransportsjåfører skal opprettholdes også for neste år. Det som defineres som «et arbeidsuhell» i budsjettforliket kunne fått alvorlige konsekvenser for norsk transportnæring.

Les mer
Budsjettforliket: Mer til tog, mindre til asfalt

Budsjettforliket: Mer til tog, mindre til asfalt

Publisert 24.11.17

Resultatet av budsjettforhandlingene gir liten grunn til jubel: To veiprosjekter mister statlige midler, og det kuttes i bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveger.

Les mer
Økte vekter sparer miljøet

Økte vekter sparer miljøet

Publisert 23.11.17

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge arbeidet for økte totalvekter for nasjonal transport med lastebiler og vogntog. Det vil spare miljøet, effektivisere transporten og øke sikkerheten på norske veier.

Les mer
Et godt budsjett som likevel skuffer over manglende satsing på døgnhvileplasser og fylkesveier

Et godt budsjett som likevel skuffer over manglende satsing på døgnhvileplasser og fylkesveier

Publisert 12.10.17

Alt i alt er dette et budsjett norsk transportnæring lever godt med. Som forventet følges rammene til NTP opp, og vi er godt fornøyd med at selskapsskatten reduseres i tråd med skattereformen.

Les mer
Transportnæringens velgerguide

Transportnæringens velgerguide

Publisert 24.08.17

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lagt store ressurser i å samle de forskjellige partienes samferdselsrelaterte synspunkter i en oversiktlig og tydelig digital velgerguide. Nå lanseres nettstedet som skal gjøre det lettere for transportinteresserte å velge riktig den 11. september.

Les mer