Pressemeldinger

Ny fagsjef for tekniske spørsmål

Ny fagsjef for tekniske spørsmål

Publisert 04.04.17

Den 2. mai tiltrer Dag Nordvik som ny fagsjef for tekniske spørsmål i NLF. Han vil ha en sentral rolle i arbeidet med å styrke rammebetingelsene for norske transportører.

Les mer
- Et trafikkfarlig forslag

- Et trafikkfarlig forslag

Publisert 03.04.17

I Nasjonal Transportplan skal det ifølge Aftenposten prioriteres nytt tunnelløp under Oslofjorden, og ikke bro slik Vegvesenet anbefaler. NLF er kritiske og ønsker ny debatt om broløsningen.

Les mer
Opplever dårligere radiodekning med DAB

Opplever dårligere radiodekning med DAB

Publisert 13.03.17

I en undersøkelse utført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) blant medlemmer i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal oppgir 3 av 4 at DAB-dekningen oppleves som dårligere enn FM-dekningen var før slukking. 7 av 10 mener også DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Les mer
Kvinnelige sjåfører mer lønnsomme enn menn

Kvinnelige sjåfører mer lønnsomme enn menn

Publisert 08.03.17

Jo flere kvinner bak rattet på norske lastebiler, jo bedre: De har lavere ulykkesfrekvens, lavere kostnader per ulykke og kjører penere enn menn. - En økt andel kvinner i transportbransjen er helt vesentlig for å styrke den norske transportnæringen, forteller NLF-direktør Geir A. Mo på kvinnedagen.

Les mer
Etterlyser norsk sosial dumping-rapport

Etterlyser norsk sosial dumping-rapport

Publisert 27.02.17

Nye tall fra SSB og Statens vegvesen peker på en urovekkende utvikling innen grensekryssende transport. Nå vil NLF be myndighetene kartlegge omfanget av sosial dumping på norske veger, etter modell fra en nylig fremlagt kabotasjerapport i Danmark.

Les mer
570 ”tomme” lastebiler over grensen hvert eneste døgn

570 ”tomme” lastebiler over grensen hvert eneste døgn

Publisert 16.02.17

Mens antall transporterte tonn over grensen har økt med 7,7 prosent på fem år, har godsmengdene per lastebil minket med 12,64 prosent i samme tidsrom. Det utgjør 208 000 tomme lastebilturer i året. - Et tydelig tegn på at utbredelsen av ulovlig kabotasjekjøring sannsynligvis er langt større enn tidligere antatt, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer
Styrker trafikksikkerheten med ny NLF-standard

Styrker trafikksikkerheten med ny NLF-standard

Publisert 26.01.17

Norges Lastebileier-Forbund har samlet medlemmenes unike kompetanse og utformet fire nye rutinebeskrivelser for sikring av containere, betongelementer, generell lastsikring og tunnelbrann med tunge kjøretøy. 

Les mer
Venner vinker til hverandre

Venner vinker til hverandre

Publisert 12.12.16

- Vi må være venner på veien. Og venner vinker til hverandre, sier Tommy Rustad. Ved hjelp av en ny informasjonsvideo ønsker Norges Lastebileier-Forbund (NLF) å styrke trafikksikkerheten ved å bevisstgjøre både barn og lastebilsjåfører.

Les mer
Deler ut 100 000 viltbånd

Deler ut 100 000 viltbånd

Publisert 30.11.16

Risikoen for viltpåkjørsler er særdeles høy denne vinteren. På grunn av den svært smittsomme sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er det forbudt å legge ut fôr og salt. Derfor vil hjortevilt være mer på vandring – også på veiene. For å rette oppmerksomheten mot den økte trafikkfaren deles det nå ut viltbånd i hele Norge.

Les mer
TØI tilbakeviser Aftenpostens fremstilling

TØI tilbakeviser Aftenpostens fremstilling

Publisert 13.10.16

"Monstervogntogene" øker dødsrisikoen på vegene, skriver Aftenposten og henviser til TØI-rapport. Dette har imidlertid TØI aldri sagt. - Vi kjenner oss ikke igjen i denne ordlyden, sier forsker Per Andreas Langeland.

Les mer
Frykter stor økning i antall viltpåkjørsler

Frykter stor økning i antall viltpåkjørsler

Publisert 05.10.16

Grunnet smittefare knyttet til hjortedyrsykdommen CWD blir det i mange fylker nå forbudt å legge ut fôr og saltsteiner, som har vært effektive tiltak for å holde hjortevilt vekk fra veiene. Risikoen for viltpåkjørsel vil derfor være høyere denne sesongen enn tidligere.

Les mer
Ingen økning i NOx-utslipp ved bruk av HVO100

Ingen økning i NOx-utslipp ved bruk av HVO100

Publisert 14.09.16

NLFs praktiske test av syntetisk biodiesel har nå pågått i seks måneder. Så langt har alt fungert uten problemer og forbruks- og utslippstallene er gode.

Les mer