Pressemeldinger

Økt dieselavgift gir økte utslipp!

Økt dieselavgift gir økte utslipp!

Publisert 13.11.14

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener at Venstres forslag til budsjett medfører en klimafiendtlig avgiftsøkning.

Les mer
Nei til svindel med bompenger!

Nei til svindel med bompenger!

Publisert 02.10.14

– Hvorfor skal vi betale og ikke de? Norske lastebileiere er sinte. Bombrikkesommel fører til stor urettferdighet i transportmarkedet siden mange ikke betaler bompenger.
– Vi godtar ikke forskjellsbehandling og svindel, nå er det slutt på tålmodigheten, sier en forarget Geir A. Mo foran fredagens aksjon.

Les mer

Lastebileierne krever likebehandling og aksjonerer 3. oktober: NLF vil ha forhåndsbetalt bombrikke nå!

Publisert 26.09.14

Politikerne har i mange år lovet tungbilbransjen at obligatorisk bombrikke skal kreves av alle, men det har ikke skjedd. Alle som kjører på norske veier, skal betale bompenger. Hvis ikke, skaper det ulike konkurransevilkår.
– NLF tolerer ikke at myndighetene stadig utsetter innføring av brikka. Derfor vil norske lastebileiere demonstrere utenfor Stortinget, sier adm. direktør Geir A. Mo.

Les mer
Dieseltyverialarmen Safe4truck er klar, og NLF lanserer "Anmeldelse" av dieseltyveri på nett

Dieseltyverialarmen Safe4truck er klar, og NLF lanserer "Anmeldelse" av dieseltyveri på nett

Publisert 25.09.14

Dieseltyveri er et stort problem for de som har veien som arbeidssted. Derfor har NLF utviklet en egen dieseltyverialarm; Safe4truck. I tillegg lanserer NLF en egen «Anmeld dieseltyveri på nett» siden politiet nekter å se på denne typen kriminalitet og det dermed er lite fakta rundt problemet.

Les mer
NLF inn på eiersiden i Transportkompetanse Haugesund AS og starter omfattende samarbeid med selskapet

NLF inn på eiersiden i Transportkompetanse Haugesund AS og starter omfattende samarbeid med selskapet

Publisert 14.06.14

NLF og Transportkompetanse Haugesund AS (TKH) signerte fredag en omfattende samarbeidsavtale som gjør TKH til hovedsamarbeidspartner for forbundet innenfor alle de områder selskapet tilbyr tjenester. NLF kjøper også 12,5 % av selskapet og vil fra styreplass ta aktivt del i selskapets videre utvikling.

Les mer
- Konkurransevridning

- Konkurransevridning

Publisert 05.06.14

Tungtransporten pålegges enorm bompengeøkning.

Les mer
Styreleder i Trygg Trafikk

Styreleder i Trygg Trafikk

Publisert 07.04.14

Geir A. Mo tar over styreklubba i Trygg Trafikk.

Les mer
Spis smart

Spis smart

Publisert 02.04.14

Sunnere mat skal gi bedre lastebilsjåfører.

Les mer
40 % av medlemsbedriftene rammes av omleggingen av arbeidsgiveravgiften

40 % av medlemsbedriftene rammes av omleggingen av arbeidsgiveravgiften

Publisert 18.03.14

Regjeringens forslag om full arbeidsgiveravgift for transportsektoren vil få store konsekvenser for en viktig næring i distrikts-Norge. NLFs beregninger viser at om lag 40 % av forbundets medlemsbedrifter får økte kostnader – kostnader som i år vil være tilnærmet umulig å få dekket inn. Småbedrifts-næringer i distriktene med lave marginer får en enda tøffere hverdag grunnet det som fremstår som regjeringens noe merkelige og ubegrunnede hastverk.

Les mer
Dieseltyveri: Næringen tar grep

Dieseltyveri: Næringen tar grep

Publisert 13.11.13

Tyveri av diesel er et stort problem for tungtransporten i Norge, og kriminaliteten er organisert. Imidlertid er myndighetene passive. Næringen er frustrert og har blitt presset til å ta egne grep – utvikling av dieseltyverialarm er et av dem.

Les mer
Pressemelding

Pressemelding

Publisert 26.09.13

I dag ble det kjent – gjennom media – at obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy blir ytterligere utsatt. Over to år med lovnader og påfølgende Stortingsvedtak koker bare ned til nye forsinkelser.  – Vi er svært skuffet og veldig overrasket over den totale mangel på handlekraft fra politisk ledelse som synes å ha vært gjeldende i denne viktige saken, sier en oppgitt adm. direktør Geir A. Mo.

Les mer
Kabotasjestudien utvides til hele Skandinavia

Kabotasjestudien utvides til hele Skandinavia

Publisert 23.09.13

Det svenske forskningsprosjektet for å  kartlegge utbredelsen av kabotasjekjøring fortsetter, men nå på skandinavisk basis. Prosjektet skjer i regi av forskere ved Lunds Tekniska Högskola i Sverige og er delfinansiert av NLA – Nordic Logistics Association. Den norske andelen finansieres gjennom et spleiselag mellom ulike bransjeforbund, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Norge.

Les mer