Alkolås

Sist oppdatert 15.10.14
Alkolås
Hva er en alkolås?

En alkolås er en teknisk anordning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen kan starte må føreren blåse i alkolås. Dersom alkoholinnholdet i blodet er mer enn lovlig grense, er det ikke mulig å starte bilen (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012).

Omtale om alkolås og rusbruk i trafikken
Statistikk 

Tabell: 1 Antall dødsulykker i fra 2005 til 2013  trafikanters medvirkende faktorer. Kilde: (Rapportnummer. 302 Vegdirektoratet, 2013)

Lukk
 • Kan alle forsøk på start av lastebilen loggføres?
 • Kan arbeidsgiver dermed finne ut når og hvem som eventuelt har fått blokkering av alkolåsen?
 • Hva skal i tilfelle skje med den som forsøkte å starte bilen?
 • Har man rapporteringsplikt til myndighetene dersom noen har forsøkt å starte en bil uten å lykkes?
 • Sikring av data i alkolåsloggen — ikke tilgang for uautoriserte.
 • Sikre at avleste data kun blir behandlet av autorisert personal og håndtert som sensitiv informasjon.
 • Sikre at behandlingen av data og oppfølging i ettertid skjer i henhold til avtaler og lovverk.
Lukk
 • Deltakelse i Alkolåsforum.
 • NLF er med i fagkomiteen og bidrar med kompetanse i arbeidet med internasjonalt avtaleverk og retningslinjer/regelverk for øvrig i forbindelse med innføring og bruk av alkolås i lastebiler og vogntog.
Brev til Justis- og beredskapsdepartementet, 30.mai.2013

Alkolås som alternativ til tap av førerrett m.v. Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund.

Noen momenter fra brevet:

 • Overtredelser som kvalifiserer til ubetinget fengsel skal omfatte sjåfører med førerkort klasse C1/C1E/C/CE
 • For en arbeidsgiver kan ordningen medføre at en ansatt med et alkoholproblem får profesjonell hjelp.

  Les hele brevet  her.

Innspill til den europeiske komiteen for elektronisk standardisering (CENELEC):
 • Alkolås skal virke i temperaturområdet – 40 til +85 for utstyr montert i kupé, og fra – 40 til +125 grader for utstyr i motorrom.
 • Alkolås skal følge samme sikkerhetskrav til funksjonalitet som den digitale fartsskriver.
 • Alkolås skal i fremtiden også kunne settes for å hindre at et motorkjøretøy kan settes i bevegelse, mens det tidligere utelukkende gikk på motorstarting.
Lukk

Christophersen, A. S. (2003). Rusede sjåfører. Hentet fra http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2003/1841-3.pdf

European Transport Safety Council. (2012, februar). ETSC’s Contribution to CARS 21 WP1 on Road Safety. Hentet fra http://www.etsc.eu/documents/CARS%2021_WP%201_ETSC%20Contribution%2015%20Feb%202012.pdf

Folkehelseinstituttet. (2011, august 19). Omkomne sjåfører har ofte brukt rusmiddel. Hentet fra http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6397&MainContent_6263=6496:0:25,6402&Content_6496=6178:91437:25,6402:0:6562:13:::0:0

Helse- og omsorgsdepartementet. (2003, februar). www.regjeringen.no. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2003/nou-2003-4/6.html?id=583957

Justis- og beredskapsdepartementet. (2012, september). Alkolås som alternativ til tap av førerett. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/Rapport_alkolas_2012.pdf

Rapportnummer. 302 Vegvesen. (2014, Juni). Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013. Hentet fra http://www.vegvesen.no/_attachment/642214/binary/966644?fast_title=Dybdeanalyser+av+d%C3%B8dsulykker+i+vegtrafikken+2013.pdf

siste.no. (2013, januar 21). Krev alkolås for yrkessjåfører. Hentet fra http://www.siste.no/motormagasinet/article6455039.ece

Statens vegvesen. (2013, januar 21). Bør kreve alkolås ved all persontransport. Hentet fra  http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Nyhetsarkiv/Nasjonalt/%E2%80%93B%C3%B8r+kreve+alkol%C3%A5s+ved+all+persontransport.421603.cms

Lukk