Drivstoff og drivlinjer

Sist oppdatert 11.12.15
Drivstoff / Drivlinje Egenskaper (plusser, minuser etc.)
Diesel

”Tradisjonell” Diesel, i dag innblandet inntil 7 % biodiesel (B7) og med maks. svovelinnhold 10 ppm (pr. def. svovelfri Diesel)

Pluss: tilgjengelighet, kjent teknologi, god rekkevidde, serviceintervaller, forbruk (høy brennverdi). Med avgasskravnivå Euro VI er lokal forurensning redusert til det minimale. Diesel oppfyller EN 590 i Norge.

Minus: CO2-utslipp

Biodiesel RME (B30 / B100) (Rapsmetylester)

Fremstilles av biomasse som f.eks. planterester eller organisk avfall.

Pluss: lavere CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell Diesel, god rekkevidde.

Minus: begrenset tilgjengelighet, kortere serviceintervaller, høyere NOx- utslipp enn for tradisjonell Diesel, dårligere vinteregenskaper, høyere forbruk (pga. lavere brennverdi), motor må spesialbestilles for å kunne benytte drivstoffet. Noen leverandører har motorer som kan bygges om for å kunne benytte biodiesel - Norm EN 14214.

Drifts- og servicekostnader høyere enn for tradisjonell Diesel.

Biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Serviceintervaller og vinteregenskaper på høyde med tradisjonell Diesel.

Pluss: lavere CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonell Diesel, god rekkevidde. Lokal forurensning blir ytterligere noe redusert i forhold til tradisjonell Diesel.

Minus: dårlig tilgjengelighet. Motorleverandørene må kontaktes før man benytter drivstoffet, da det pr. d.d. ikke er alle motorvarianter som er sertifisert for drivstoffet. Usikkerhet om pris; betydelig dyrere enn tradisjonell Diesel.

CNG

Pluss: lavt støynivå, ekstremt lavt partikkelutslipp.

Minus: CO2-utslipp, varierende kvalitet, dårlig rekkevidde, tilgjengelighet, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted; betyr høye vedlikeholdskostnader. Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

Biogass (”CBG” / Bio 100 / Bio 33)

Pluss: i stor grad / delvis klimanøytral, lavt støynivå

Minus: varierende kvalitet, rekkevidde, tilgjengelighet, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, vil bety høye vedlikeholdskostnader. Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

LNG

Pluss: lavt støynivå, relativt god rekkevidde, ekstremt lavt partikkelutslipp.

Minus: CO2-utslipp, tilgjengelighet, økt vedlikeholdsbehov pga. fremmedtenning, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, vil bety høye vedlikeholdskostnader.

Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet.

Etanol

Pluss: delvis klimanøytral, ekstremt lavt partikkelutslipp.

Minus: krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, betyr høye vedlikeholdskostnader. Høy drivstoffpris, høy anskaffelsespris for kjøretøyet

Hybrid

Pluss: lavt drivstofforbruk innen visse driftsområder (bybuss, renovasjon, distribusjon).

Minus: komplisert teknologi som krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, lite erfaring med vedlikeholdskostnader. Meget høy anskaffelsespris.

El-drift / Hydrogenelektrisk (brenselcelle)

Pluss: null utslipp fra kjøretøyet isolert sett (kun H2O).

Minus: meget dårlig tilgjengelighet, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, lite erfaring med vedlikeholdskostnader. Meget høy anskaffelsespris.

El-drift / Batterielektrisk

Pluss: null utslipp fra kjøretøyet isolert sett.

Minus: Usikker ladeinfrastruktur, rekkevidde, krever spesiell kompetanse og tilrettelegging på verksted, lite erfaring med vedlikeholdskostnader. Usikker anskaffelsespris.