Grensekontroll

Sist oppdatert 02.01.14
Grensekontroll
 • Hva bidrar grensekontroll med?
  Økt trafikksikkerhet – bedre fremkommelighet – likere konkurransevilkår.
 • Avslører dieseljuks på grensen. Les hele saken i Tollvesenets magasinet,  her.
 • Finansdepartementet foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Toll- og avgiftsetatens grensekontroll. Les hele pressemeldingen.(07.05.2013)
 • Les veiledning for Statens vegvesens utekontrollvirksomhet.

Støkken kontrollstasjon ved Vestby på E6 sydgående. Foto: NLF/ Jon Terje Hellgren Hansen. Støkken kontrollstasjon ved Vestby på E6 sydgående. Foto: NLF/ Jon Terje Hellgren Hansen.

Omtale i mediene av utenlandske sjåførene på norske veier
 • Er utenlandske transportørers virksomhet i Norge ute av kontroll? Les artikkelen her. (NLF, avd. Nordland, 2013)
 • Lovløse tilstander på norske veier, les hele artikkelen her. (Wardrum, Brede Høgseth, 2013)
 • Får ikkje køyre i Norge på tre mnd. Hele artikkelen her. (Gytri, 2013)
 • Russiske trailere fikk problemer på vinterføret, les hele artikkelen her (Avisa Sør-Trøndelag , 2013)
 •  Utenlandske vogntog sliter på glatte norske veger, les her. (MOEN, 2013)
 • Biler fulle av tyvegods (pd.no, 2012)
 • Uten kjetting – og på sommerdekk, les hele artikkelen her. (Bøifot, 2013)
 • Utenlandske trailere skapt trafikkaos på E 136, les hele artikkelen her. (Heitkøtter, 2013)
 • Trailersjåføren fastklemt etter utforkjøring, mer om denne artikkelen her. (Lorentsen, 2013)
 •  Sju vogntog fikk kjøreforbud, hele artikkelen her. (Vegge, 2013)
 •  Fylte rauddiesel på tanken, les mer om dette. (SUNNMØRSPOSTEN, 2013)
 • Hvorfor kontrolleres ikke alle? (Transportmagasinet)Les hele saken.
Statistikk
 • Økning i avdekkende avgiftsunndragelser, les hele publiseringen. Kilde: (SSB, 2013)

Tabell 1: Tall fra Toll og avgiftsetaten fra 2011 til 2012 og prosentvis endring mellom 2011-2013. Kilde: SSB

 Tabell 2: Antall grensekontroller etter type, 2010- 2013. Kilde: SSB

Tabell 3: Andel grensekontroller med treff etter type, 2010- 2013. Kilde: SSB

Tabell 4: Totalt antall overtredelser politianmeldt mellom 2007- 2013. Kilde: SSB

Om statistikken: Antall grensekontroller har et brudd i overgangen til 2009. Dette skyldes at kontroll av gods på lager, post og kurersendinger er lagt til statistikken. I tillegg ble definisjonen av alvorlige overtredelser i grensekontrollen noe omdefinert. Tall for 2009 ble oppdatert 29.08.2011. (SSB)

Lukk
Mer samarbeid –” De fem kontrollinstanser”
 • Avgjørende for resultater er bedre samarbeid mellom de meste relevante kontrollinstansene (Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Tollvesenet, Skatteetaten og Politiet)
 • Det må settes av øremerkede midler til kontroll av transport, gjerne etter mønster fra Danmark.
Kriminalitet
 • NLFs medlemsundersøkelse viser at 64 % har opplevd dieseltyveri, 42 % har opplevd kriminalitet. Under halvparten anmelder ikke grunnet resignasjon. Les hele undersøkelsen her (NLF, IF, 2012)
 • Etterforskning av kriminalitet knyttet til utenlandske transportørers virksomhet i Norge, sentraliseres i en egen enhet eksempelvis etter mønster fra Økokrim eller org-krimenheten ved Oslo politidistrikt
 Andre utfordringer
 • Avgiftsfri- det må være dieselkontroll på grensestasjonene.
 • Kabotasje (Et mulig tiltak for å kontrollere kabotasjetransporter er å etablere et eget register for innmelding når slike transporter skal finne sted).
 • Manglende dokumentasjon av kabotasjeomfang.
 • Anmeldelser av utenlandske sjåfører har i mange tilfeller ført til henleggelser.
 • Utenlandske trailere på norske vinterveger:
  • 24-timers kontroll ved grenseoverganger/havner
  • Må ha riktig type og rett antall kjettinger
  • Kunne sette på disse til riktig tid. Ikke vente!
  • Å ha kompetanse til å legge på kjetting
  • Utfordringer med manglende dekkutrustning
 • Må være samme kontroll av og sanksjoner for norske og utenlandske biler og sjåfører.
Lukk
Brev til Samferdselsdepartementet, 8.februar 2013

Forslag til endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy, høringsuttalelse fra NLF.

Brev til Stortingets Finanskomite, 18.oktober 2012

Statsbudsjettet 2013- prob.1 ls skatter, avgifter og toll.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Lovlig og ulovlig kabotasje – manglende kontroller
 • Uverdige lønns- og arbeidsforhold for utenlandske lastebileiere og deres sjåfører
 • Utenlandske lastebiler må betale i bomstasjoner
 • Avgiftsfri diesel – dieselkontroll på grensestasjoner

  Les hele brevet  her.

Brev til Stortingets Finanskomite, 18.oktober 2011

Statsbudsjettet 2011- prob.1 ls skatter, avgifter og toll.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Effekten av sterk vekst i eksport av avfall – økt kabotasje
 • Utenlandske lastebiler må betale i bomstasjoner
 • Avgiftsfri diesel - dieselkontroll på grensestasjonene

  Les hele brevet  her.

Brev til Statsråd, 2.mars 2010

Innspill til statsbudsjett 2011 — Godstransport på veg.

 • NLF har registrert at det er mer kontroll av tunge kjøretøy ved grenseovergangene og ved internasjonale ferjeanløp
 • Viktig at politiet og vegvesenet tar i bruk de sanksjoner som står til rådighet ved brudd på de norske reglene

  Les hele brevet  her.

Lukk

Avisa Sør-Trøndelag. (2013, februar 01). Trailere fikk problemer på vinterføret. Hentet fra http://www.avisa-st.no/nyheter/article7040747.ece

fremover.no. (2013, februar 02). Vogntog på tverra nok en gang. Hentet fra http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article6477809.ece

Fædrelandsvennen. (2013, februar 04). Sju vogntog fikk kjøreforbud. s. 7. Hentet fra https://web.retriever-info.com/go/?p=450778&a=36526&sa=2020874&x=8708a68a9ae0da330ff450bc135e3f9c&d=055034201302041076601

gd.no. (2013, februar 02). Trafikkaos på E 136. Hentet fra www.gd.no: http://www.gd.no/nyheter/article6478010.ece

helgeland-arbeiderblad.no. (2013, februar 04). Trailersjåfør fastklemt mot tre. Hentet fra http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article6478332.ece

Namdalsavisa. (2013, februar 08). Utenlandske vogntog sliter på glatte norske veger. s. 10. Hentet fra https://web.retriever-info.com/go/?p=450778&a=36526&sa=2020874&x=7e9b69dca2c92ba7d0d218d7a582cdf0&d=055171201302087b5a1233527c03ef6feaf340bfc58821

NLF, avd. Nordland. (2013, februar 19). Er utenlandske transportørers virksomhet i Norge ute av kontroll? Helgeland Arbeiderblad, ss. 10-11. Hentet fra https://web.retriever-info.com/go/?p=450778&a=36526&sa=2020874&x=c8ee4eadfc9cbdcb66aa60a76db6d033&d=05516420130219942fdeae204c8cb47076adbd00053823

NLF, IF. (2012, oktober 29).  Hovedfunn-medlemsundersøkelse-døgnhvileplasser

nrk.no. (2013, februar 01). Får ikkje køyre i Norge på tre mnd. Hentet fra http://www.nrk.no/sognogfjordane/far-ikkje-koyre-i-norge-pa-tre-mnd.-1.10895709

pd.no. (2012, desember 15). www.pd.no. Hentet fra http://www.pd.no/Innenriks/article6397127.ece

Prestvik, J. (2013, 02 03). Snø skapte trafikkaos. Hentet fra https://web.retriever-info.com/go/?p=450778&a=36526&sa=2020874&x=bb1d93baeebfffaf4d0bc1724cd0359a&d=0200802013020233b0d9484ddef5eebe084d9caca629d1

Romerikes Blad. (2013, februar 05). - Lovløse tilstander på norske veier. ss. 8-9. Hentet fra https://web.retriever-info.com/go/?p=424387&a=36526&sa=2020874&x=b86cbf3c0123c1dcabac9504ca28ef11&d=0550312013020533b29af1beb7df3446c5062b8129665a

SSB. (2013, juni 24). Økning i avdekkede avgiftsunndragelser. Hentet fra http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/toll_statres/aar/2013-06-24#content

SUNNMØRSPOSTEN. (2013, 02 11). Hentet fra https://web.retriever-info.com/go/?p=450778&a=36526&sa=2020874&x=db190e86219c8a3709d0a7db73dac296&d=0200312013021116051395

Lukk