Kamerabruk

Sist oppdatert 25.08.14
Kamerabruk
Personvern på arbeidsplassen

Hovedregel: Kameraovervåking er ulovlig om den ikke er nødvendig.

Datatilsynets sjekkliste for kameraovervåking
 • Er overvåking virkelig nødvendig?
 • Har du vurdert alternativ løsninger som endret lyssetting, økt vakthold eller endret bruk av problemområdene?
 • Er det lovlig å overvåke området?
 • Er du klar over pliktene som følger med overvåking?
 • Bruker du den minste krenkende formen for overvåking?

Les dokumentet om Kameraovervåking — hva er lov?

Kameraovervåking kan gjennomføres ved særskilte behov
 • Ivaretaking av liv og helse hvis det eksisterer en særskilt sikkerhetsrisiko som medfører fare for den enkelte.
 • Bekjemping av kriminalitet, for eksempel i områder med store fare for ran, eller for å hindre tyveri og hærverk.
Hvorfor kamera på dashbordet i kjøretøyet?
 • Kan fungere som videobevis overfor forsikringsselskaper
 • Ev videobevis er essensielt under en ulykke der ene parten prøver å stikke av
 • I mellom 20-25 prosent av alle saker oppstår det krangel om hvem som har ansvaret. (If skadeforsikring)
 • Gjensidige kan miste konsesjonen, skal ha spionert på egne kunder. (adressa.no, 2013)
 • 100.000 i bot for ulovlig GPS-overvåking av søppelbilsjåfør, (Aftenposten, 2013)
 • Syklistene dokumenterer basketak med bilister, (nrk.no, 2013)
 • Ansatte saboterte GPS- overvåking etter krangel med sjefen, (Aftenposten, 2012)
 • «Leser skilter, lagrer ikke data» les hele saken. (Statens vegvesen, 2013)
 • «Dash-cam vurderes av Datatilsynet i år» (dinside.no, 2013)

En million russere med kamera i bilen (ALJAZEERA, 2012). Argumenter for bruk av kamera (Aftenposten, 2013):

 • Bevis som kan være avgjørende i forsikringssaker.
 • Kameraene fanger opp mange ulykker, og ikke minst årsaker til ulykken.
 • Hensynsløs kjøring kan dokumenteres.
 • Opptak på de som kaster seg foran biler, for å få utbetalt forsikring/ dokumentere selvmord.
Lukk
 • Konflikt med den enkeltes rett til personvern
 • Hvor langt skal en arbeidsgiver kunne gå i å kontrollere ansatte?
 • Hvordan skal vi behandle den informasjonen vi får gjennom kontrolltiltakene?
 • Hvor lenge skal data kunne lagres?
 • Skal det være forskjellige regler for privat bruk og bruk på arbeidsplassen?
 • Er det kameraovervåkning i lovens forstand når bilen kjører over en strekning og ikke overvåker kun ett sted kontinuerlig?
 • Er det greit at kamera står på i en bil som er parkert ved en badeplass?
 • Det kan være folk som er uheldige, gjør en tabbe eller noe annet, og blir filmet og hengt ut i en offentlig gapestokk, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.
Alternativ

"Black Box" (betegnelse for ferdskriver, for eksempel på fly, journ. anm.), som kun tar opp ved en kraftig nedbremsing eller lignende.

Lukk
 • NLF er i kontakt med datatilsynet om retningslinjer for dash-cam.
 • Utarbeider egne retningslinjer for medlemmer basert på foreløpige lovgiving, erfaring og kunnskap.

Test av videokamera. Foto: NLF/ Tore Bendiksen. Test av videokamera. Foto: NLF/ Tore Bendiksen.

Lukk

adressa.no. (2013, juni 20). Gjensidige kan miste konsesjonen, skal ha spionert på egne kunder. Hentet fra http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article7782971.ece

Aftenposten. (2012, oktober 15). Ansatte saboterte GPS- overvåking etter krangel med sjefen. Hentet fra http://www.aftenposten.no/jobb/Ansatte-saboterte-GPS-overvaking-etter-krangel-med-sjefen-7015922.html

Aftenposten. (2013, juli 08). 100.000 i bot for ulovlig GPS-overvåking av søppelbilsjåfør. Hentet fra http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/100000-i-bot-for-ulovlig-GPS-overvaking-av-soppelbilsjafor-7250604.html

Aftenposten. (2013, februar 18). Heldigvis falt meteoren ned i et land der «alle» filmer i bilen. Hentet fra http://www.dagbladet.no/2013/02/18/nyheter/dbtv/russland/dashcam/meteor/25821674/

ALJAZEERA. (2012, november 25). Russian car cams aim to drive out corruption. Hentet fra http://www.aljazeera.com/news/europe/2012/11/20121125185931399478.html

dinside.no. (2013, mai 14). Vurderes av Datatilsynet i år. Hentet fra http://www.dinside.no/916236/vurderes-av-datatilsynet-i-aar

nrk.no. (2013, juni 22). Syklistene dokumenterer basketak med bilister. Hentet fra http://www.nrk.no/rogaland/sykkel-mot-bil-1.11094888

Statens vegvesen. (2013, mai 21). Leser skilt, lagrer ikke data. Hentet fra http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Nyhetsarkiv/Nasjonalt/476986.cms

Lukk