Like konkurransevilkår

Sist oppdatert 02.01.14
Like konkurransevilkår
Hva innebærer like konkurransevilkår?

Retten til å etablere og utvikle levedyktige bedrifter basert på like sosiale vilkår, sikkerhet, trygghet og like konkurransevilkår.

EØS: Det indre marked
 • Norsk økonomi blir påvirket av EU-sonen gjennom EØS-avtalen.
 • Det indre marked sikrer norsk næringsliv de samme rettigheter og muligheter som europeiske bedrifter.
 • Avtalen sikrer norske bedrifter tilgang til det indre marked og like konkurransevilkår som bedrifter fra EU.
 • Avtalen er basert på fire friheter. Fri bevegelighet av:
  • Varer
  • Tjenester
  • Kapital
  • Personer
 • I tillegg omfatter avtalen felles konkurranseregler.
Hvilke faktorer kan påvirker markedsvilkår i transportbransjen?
 • Ulike avskrivingsregler
 • Ulike avgifter på diesel
 • Ulike lønn- og arbeidsvilkår
 • Ulikt kompetansenivå
Omtale i media
Statistikk
 • «Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet», les hele rapporten.
 • Hovedfunnene fra rapporten:
  • Utenlandske sjåfører fra øst-Europa lønnes inntil 80–90 prosent lavere enn norske kollegaer.
  • Stor forskjell i lønnskostnader mellom en norsk sjåfør og en sjåfør fra et av EUs nye medlemsland.
  • Forskjellene utgjør betydelig større kostnadsforskjeller enn summen av alle avgifter for vegtransport.
  • Kan være en trussel for transportnæringen.
  • Mulighet for eksportbedrifter for billig transport til internasjonale markeder.

   (SSB mangler statistikk over utenlandske sjåfører som er ansatt i Norge)

Hvilke vilkår må NLF-bedriftene oppfylle?
Registrert
 • Selskapet må være registrert
 • Ansatte må være registret
 • Kjøretøy må være registrert
Betalt & betaler
 • Skatter og avgifter
 • Arbeidsgiveravgift
 • Løyve og løyvegaranti
 • HMS-system/ internkontroll
Annet
 • Verneombud – opplæring daglig leder
 • Levert regnskap
 • Følger kjøre- og hviletid og arbeidstidsregler
Lukk
 • Utenlandske virksomheter overtar nasjonale godstransportoppdrag uten at de har etablert virksomhet i Norge
 • Mange utenlandske sjåfører betaler ikke bomavgift
 • Useriøse aktører fyller uten skrupler avgiftsfri diesel på tanken
 • Sosial dumping
 • Mildere straff som utlending
 • Mange rapporter og oppklarte saker viser at stor at øst- europeer står baken tyveriene i godstransporten, da særlig dieseltyveri
«Kabotasjebedriftene» har:
 • Ikke registrert seg i noe norsk register
 • Betaler ikke skatt, moms, arbeidsgiveravgift, bompenger
 • Ikke norsk løyve eller løyvegaranti
 • Ikke tilgjengelig regnskap
 • Ikke verneombud eller tilfredsstillende HMS-systemer
 • Tilsynelatende ingen regulerte arbeidstidsbestemmelser
Konsekvenser av ulike konkurransevilkår:
 • Ett «hvitt» marked – som sliter
 • Ett «svart» marked – piratmarkedet som er i vekst
Lukk
Høydebegrensning (4 meter)

NLF har sammen med flere andre organisasjoner bidratt til å beholde de liberale høydebestemmelsene i Norge. Reglene om ingen høydebegrensning utover det som er skiltet gjelder fortsatt. Dette gjør det mulig å benytte utstyr/laste høyere enn det som er vanlig i EU.

Tømmervogntog

Når det gjelder tømmervogntog så har disse dessverre særregler for tilhengeren som er begrenset 4 meters høyde. Dette er NLF uenige i at er nødvendig og vi arbeider for å fjerne høydebegrensningen på tømmertilhengere. Ikke minst har vekt økningen for tømmervogntogene ført til behov for økt lastehøyde.

Tiltaksplan

NLFs 12-punkts tiltaksplan (Februar, 2013)

Brev til statsråd Marit Arnstad, 22.februar 2013

Tiltaksplan for økt kontroll med utenlandske transportørers virksomhet i Norge. 

Les hele brevet.

Brev til Stortingets Finanskomite, 18.oktober 2012

Statsbudsjettet 2013 – prop. 1 ls skatter, avgifter og toll.

Les hele brevet.

Brev til Statens vegvesen, 15.juni 2012

Forslag om innføring av obligatorisk betalingsenhet for tunge kjøretøy. Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund.

Les hele brevet.

Brev til Stortinget, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 25.oktober 2011

Statsbudsjettet 2012- Godstransport på riksveger.

Les hele brevet.

Brev til Stortingets partigrupper, 21.juni 2010

Uttalelser fra Norges Lastebileier- Forbunds landsmøte (statsbudsjett 2009).

Les hele brevet.

Brev til Statens vegvesen, 11.januar 2010

Høringssvar — gjennomføring av nye rettsaker på kjøre- og hviletidsområdet.

Les hele brevet.

Les også andre høringssvar  her.

Lukk

Anlegg & Transport. (2013, mars 25). Speditørene ler av svensk lønn. Hentet fra  http://www.at.no/index.php/transport/item/2203-speditorene-ler-av-svensk-lonn

NRK. (2012, september 08). - Ikke råd til mat i Norge. Hentet fra http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8313604

NRK. (2012, oktober 30). Hyrer inn billige vogntogsjåfører. Hentet fra http://www.nrk.no/nordland/bring-hyrer-inn-billige-utlendinger-1.8377975

SSB. (2013, august 28). Økning for polske lastebiler. Hentet fra http://www.ssb.no/godstrans/

Vestnorsk Transportarbeiderforening. (2012, oktober 04). Godsnæringen frykter invasjon av europeiske lastebilsjåfører. Hentet fra http://www.ntf19.no/index.php/mobile-menu/609-godsnaeringen-frykter-invasjon-av-europeiske-lastebilsjaforer

Lukk