1.1. Registrerte lastebiler, etter fylker fra 2012 til 2014.

Kilde: SSB
Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken 

1 1 1 1

1.2. Registrerte lastebiler, etter fylker i 2014.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

1 2 1 2

1.3. Antall registrerte lastebiler for godstransport, etter nyttelast i 2014.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

1 3 1 3

Nyttelast er lik den vekt som framkommer som differansen mellom tillatt totalvekt og summen av kjøretøyets egenvekt og vekten av fører (75 kg).

Statistikken omfatter ikke lastebiler med nyttelast over 30 tonn, campingbiler, beltebiler og ATV.