10.1. Ulykkesrisiko til lastebiler fra ulike land (personskade per million kjørte kilometer). 

Kilde: TØI

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

Om undersøkelsen: Dataene har blitt registret etter bilens registreringsland og ikke etter nasjonalitet av ulykkessjåførene. Dataene er også kombinert med tall fra EUROstat. Undersøkelsen bygger på data fra perioden 2007-2012. Om undersøkelsen: Dataene har blitt registret etter bilens registreringsland og ikke etter nasjonalitet av ulykkessjåførene. Dataene er også kombinert med tall fra EUROstat. Undersøkelsen bygger på data fra perioden 2007-2012.

Les mer om undersøkelsen her.

10.2. Telleaksjon i Norge av utenlandske lastebiler i juni 2013.

Kilde: NLF

10 1 10 1

10.2.1. Telleaksjon i Norge, etter antall norske og utenlandske lastebiler på ulike steder, juni 2013.

Kilde: NLF

10 2 10 2

10.3. Resultater av utekontroll fra oktober til desember i 2011. Totalt ble 1460 trekkvogner og lastebiler og 1145 tilhengere kontrollert. (VG, 2012)

10 3 10 3

Les også: