11.1. Økonomisk utvikling i bransjen fra 2010 til 2012.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

11 1 11 1

11.2. Utvikling på antall foretak, sysselsatte og lønnstakere i godstransport på vei fra 2010-2012.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

11 2 11 2

11.3. Utvikling på omsetning, driftsinntekter og driftskostnader gitt i millioner kroner. 2010- 2012.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

11 3 11 3

11.4. Totalkostnaden for godstransport på vei og konsumpris. Månedlig prosentvis endring.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

11 4 11 4

Les også:

Bearbeidede tall for kostnadsindeksen finner du i lukket medlemsområde (krever innlogging).