2.1. Sysselsatte 15-74 år, etter yrke fra 2012 til 2014.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

2 2