3.1. Bompenger-kostnader mellom Oslo og Kristiansand (E18).

Kilde: AutoPASS

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3.1.	Bompenger kostnader mellom Oslo og Kristiansand (E18). Kilde: Autopass 3.1. Bompenger kostnader mellom Oslo og Kristiansand (E18). Kilde: Autopass

3.2. Bompenger-kostnader mellom Oslo og Svinesund (E6).

Kilde: AutoPASS

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3.2.	Bompenger mellom Oslo og Svinesund (E6). Kilde: Norvegfinans 3.2. Bompenger mellom Oslo og Svinesund (E6). Kilde: Norvegfinans

3.3. Bomstasjoner mellom Oslo og Trondheim (E6).

Kilde: AutoPASS

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3 3 3 3

3.4. Bompenger mellom Bergen og Trondheim (E39).

Kilde: AutoPASS

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3.4. 3.4.

3.5. Ferjekostnader mellom Bergen og Trondheim på E39.

Kilde: Fjord1, Norled

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3.5. 3.5.

3.6. Bompenger mellom Trondheim og Narvik (E6).

Kilde: AutoPASS

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3.6. 3.6.

3.7. Ferjekostnader mellom Trondheim og Narvik (E6).

Kilde: Ruteinfo

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

3.7. 3.7.