4.1. Varer fraktet på lastebil etter andel av totalt import i 2014.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

4 1 4 1

4.2. Varer fraktet på lastebil etter andel av totalt eksport i 2014.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

4 2 4 2