5.1. Anmeldte saker for simpelt og grovt tyveri fra motorkjøretøy som er merket med "diesel".

Kilde: Politidirektoratet

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

5 1 5 1

Om statistikk: Dieseltyveri har ikke er en egen kode i STRASAK (Politiets straffesakssystem). Disse sakene er hentet fra Politiets levende register, slik at sammenligninger bakover i tid har flere metodisk utfordringer.

Les også:

Stjeler diesel hver tredje natt

"Anmeld" dieseltyveri på nett!

5.2. Hovedfunnene fra NLFs medlemsundersøkelsen, utført i samarbeid med If:

Målingen ble gjort blant NLFs medlemmer 23.-29. oktober 2012, av Norstat. 

5 2 5 2

5 3 5 3

5 4 5 4

5 5 5 5

5 6 5 6