6.1. Innenlandske transportytelser. Transportarbeid (målt i tonnkilometer), etter transportmåte i godstransport. 2014.

Prosent. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

6 1 6 1

6.2. Innenlandske transportytelser. Tonn transportert gods, etter transportmåte. 2014. Prosent.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

6 2 6 2

6.3. Utvikling i innenlandsk godstransport i alt, jernbane, sjø- og veitransport. Godsmengde i millioner tonn. 1965- 2013.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

6 3 6 3

6.3.1. Utvikling i innenlandsk godstransport i alt, jernbane, sjø- og veitransport. Godsmengde i millioner tonn. 2011- 2014.

6 3 1 6 3 1

6.4. Utvikling i innenlandsk sjø, jernbane og vei godstransport. I tonnkilometer (Millioner). 1965-2013.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

6 4 6 4

6.4.1. Utvikling i innenlandsk sjø, jernbane og vei godstransport. I tonnkilometer (Millioner). 2011-2014.

6 4 1 6 4 1