7.1.Utslippskrav for forskjellige motorene. Kravene gjelder for lastebiler som har blitt registrert etter de oppgitte datoene. Målene er oppgitt i gram per kilowattime.

Kilde: Regjeringen

Illustrasjon/grafikk: NLF Faktabanken

7 1 7 1

7.2. Resultatene fra NLFs medlemsundersøkelsen fra 2010–2014.

Kilde: NLF

7 2 7 2

7.3. Antall lastebiler fordelt i Euro- klasser i antall, 2010-2014.

Kilde: Euromotorundersøkelse (NLF)

7 3 7 3

7.4. Klimagasser, etter transportmiddel oppgitt i 1 000 tonn CO2- ekvivalenter fra 2009 til 2013.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

7 4 7 4

7.5. Registrerte lastebiler etter drivstofftype fra 2010 til 2014.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk: NLF Faktabanken

7 6 7 6