8.1. Rammefordeling statlige midler. Eksklusiv kompensasjon for mva-reformen til vegformål. Årlig gjennomsnitt. Mill. 2013-kr.

Kilde NTP

8 1 8 1

8.2. Planlagte og faktiske bevilgninger til riksvegnettet fra 2002 til 2013 i mill.kr.

Kilde: NTP

8 2 8 2

 

8.3. Planlagte og faktiske bevilgninger til jernbane fra 2002 til 2013 i mill.kr.

Kilde: NTP

8 3 8 3

8.4. Planlagte og faktiske bevilgninger til sjø fra 2002 til 2013 i mill.kr.

Kilde: NTP

8 4 8 4

8.5. Økonomiske rammer til vegformål. Årlig gjennomsnitt. Mill. kr.

Kilde: NTP

8 5 8 5