9.1. Veitrafikkulykker etter antall meget alvorlig skadd og drepte fra 2001 til 2013.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

9 1 9 1

9.2. Innblandede vogntog i veitrafikkulykker med personskade, etter ulykkestype 2010-2013.

Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

9 2 9 2