NLF Advokatene svarer på de viktigste spørsmålene:

Spørsmål: Kan jeg som driver et enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) permittere meg selv?

Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du kan derfor ikke søke om dagpenger. Dette betyr at du ikke får noen støtte fra staten (NAV) dersom du permitterer deg selv fra ditt eget enkeltpersonforetak. Har du ansatte i ditt enkeltpersonforetak kan disse permitteres på vanlig måte, dersom vilkårene ellers er oppfylt. 

Myndigheten jobber med en ordning som innebærer en kompensasjon for inntektsbortfall. Dette tiltaket vil kunne gi en lignende økonomisk kompensasjon som en permittering ville hatt for deg, dersom du faller inn under ordning når den kommer. 

Merk deg også at dersom du har hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger fra den perioden. 

Spørsmål. Er det vedtatt annen form for kompensasjon for meg som er selvstendig næringsdrivende?

Ja, Regjeringen har foreslått å gi kompensasjon til bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen. Eksempler nevnt er kompensering av utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt, som utgifter til husleie, leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. Saken ligger til behandling i Stortinget, og er i skrivende stund ikke avklart

Spørsmål: Har jeg rett til sykepenger om jeg er sykmeldt som selvstendig næringsdrivende? 

Vanligvis får selvstendig næringsdrivende sykepenger fra dag 17 ved sykefravær. Har du sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger allerede fra dag 4. Dette gjelder kun dersom: 

  • Du er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at du er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner.
  • Du er pålagt å være i karantene, og du har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra, eller du må jobbe redusert.

Denne ordningen gjelder for sykefraværsdager fra og med 16. mars

Sykefraværet de første 16 dagene kan du bekrefte ved å sende en elektronisk egenmelding til NAV. Da trenger du ikke sykmelding. Har du allerede sykmelding, skal du ikke fylle ut egenmeldingen.

Har du sykefravær i mer enn 16 dager må du levere sykmelding fra og med dag 17. 

Spørsmål: Jeg har ikke tatt ut lønn i eget AS, kun utbytte, hva da?

I et slikt tilfelle så er det ikke grunnlag for hverken dagpenger eller sykepenger. Da må i tilfellet forslag til støtteordninger til selskapet evt. kunne komme deg til unnsetning.