Er du allerede bruker av KMV? Logg inn så finner du KMV-funksjonene under Min bedrift.

NLF har tilbud til både små og store transportbedrifter, som ønsker å drive systematisk HMS-arbeid og vil ha hjelp til å lage sitt eget HMS-system. NLF tilbyr HMS-systemer i to trinn:

1. HMS for små bedrifter (1 – 3 ansatte). KMV mini

Et enkelt system, som er bygd noe ut for å ivareta HMS-ansvaret for ansatte. Systemet er elektronisk. HMS-systemet er spesialtilpasset bedrifter som driver med godstransport på vei. Pris for innføring og abonnement er kr 2.000 eks mva. 

2. Kvalitet og Miljø på vei (KMV)

Dette er et fullverdig kvalitetssystem for transportbedrifter som får krav til kvalitets- eller miljøsertifisering. KMV gir deg blant annet kvalitetssikring, miljøregnskap, systematikk for oppfølging av ditt arbeidsgiveransvar, HMS og direkte adgang til oppdaterte lover og regler.

  • Du møter kundens kvalitets- og miljøkrav.
  • Du møter myndighetenes krav og kan puste rolig ved bedriftskontroll.
  • Du kan enkelt dokumentere bedriftens kvalitetsnivå.
  • Du får bedre oversikt over EU-kontroller, utløpsdatoer for førerkort og andre sertifikater osv.
  • Du sparer penger, ved å unngå feil.

”Kvalitet og miljø på vei” er et enkelt styringssystem for transportbedrifter.

  • Omfatter også HMS/internkontroll.
  • Forbedrer bedriftens kvalitet.
  • Godkjent bransjestandard.

KMV er nettbasert, noe som gjør at du til enhver tid kan ha et oppdatert system, også når det gjelder endringer og tillegg i forskrifter og regler.

Fast pris, som inkluderer hjelp ved innføringen: kr. 18 000,- – uansett hvor lang tid du bruker.
Pris for årlig revisjon: kr. 8 000,-.
Det er bedriften din verd!