NLF har utarbeidet veiledere som kan gjøre dette arbeidet lettere. På venstre side finner du vår smittevernveileder som gir tips til hvordan dette arbeidet kan gjennomføres, sammen med en Terminalguide på flere språk som kan benyttes i dialog med de stedene dere laster og losser. Videre er det informasjoner knyttet til hygiene og renhold av kjøretøy.