NLF og Transportkompetanse Haugesund AS har som visjon å etablere Transportkompetanse Haugesund AS som næringens egen kompetanseleverandør.Gjennom et nært samarbeid skal det sikres utvikling av moderne og fremtidsrettede løsninger for at norsk godstransportnæring skal være den kvalitativt og økonomisk beste leverandøren, i fremtidens stadig mer globaliserte transportmarked.

Klikk her for brosjyre

Klikk her for prisliste (lukket medlemsområde)

Klikk her for kontaktpersoner

Klikk her for bedriftshelsetjeneste