NLF

NYHETSBREV SEPTEMBER 2021

Vi er på oppløpssiden!

I mars 202 stengte Erna ned både landet og oss. NLF Østfolds fylkesårsmøte klemte seg akkurat gjennom dørsprekken, før statsministeren annonserte full lock-down. NLF Oslo ble Teams-pionerer uken etter og avholdt sitt, og kanskje NLFs, aller første digitale årsmøte. Jeg skal ikke ramse opp alt vi har vært gjennom med testing, smittesporing, karantene, hytteforbud, restaurantstenging og alkoholforbud. Eller hjemmeskole, stengte barnehager, hjemmekontor, brakkesjuke og støtteordninger i milliardklassen. For noen har det vært ekstra tøft, men alt sett under ett og tross alt,- Norge og nordmenn har klart seg bra. Mange har stått på ekstra og det er nok å nevne sykepleiere og leger. Men vi skal også nevne lastebileiere og alle sjåførene. At slagordet "Uten lastebilen stopper Norge" er riktig, har vi til fulle fått bekreftet i disse månedene. "Aldri har såpass få lastebileiere, gjort så mye for så mange", som under denne pandemien. Man kan faktisk ikke frakte 40 tonn med bygningsvarer på trikken, eller sykle mat og medisiner rundt i det ganske land. Takk for innsatsen alle sammen!

Behagelig lys i Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen er IKKE blitt åpnet for normal ferdsel, men det er blitt mer behagelig lys inni der. Det mener i alle fall SVV, som i løpet av dagen åpner tunnelen igjen etter at de har holdt på å skifte lyspærer noen uker. SVV hevder det er mørkt og trist i tunnelen, at de gamle pærene er 20 år gamle og at det blir fint med nytt LED-lys. Det er vi enig i, men det hadde vært enda et lyspunkt om vi også kunne få kjøre i tunnelen. Hele døgnet. Når har de malt litt, de har skiftet vifter og de har byttet lyspærer. Neste skritt er enda en brannøvelse og den er NLF invitert til å overvære. Det skal skje i november og da er det vel grunn til å håpe at gjenåpningen av tunnelen vil bli en hyggelig julegave.

Bråstansen i Moss har snart vart i åtte måneder

At det er kvikkleire i skråningene ovenfor Moss er noe Mossingene har visst i flere århundrer. Det har vært nedarvet kunnskap fra far/mor til sønn/datter og ikke en vandrehistorie fra Moss historieforening. Likevel, Bane NOR gikk på en smell og i februar 2021 ble det bråstopp i arbeidet med ny jernbane pga kvikkleirefunn. Kvikkleiren er der fremdeles og det er også bråstoppen. Bane Nor foreslo å stenge en av de viktigste side- og tilførselsveiene, Fjordveien, i 2 år, men da kom SVV, NLF og Moss kommune på banen. Ikke aktuelt sa NLF og kommunen og SVV synes også dette er en dårlig ide. Nå forteller Stine Undrum i BaneNor at de har planlagt tiltak som vil forkorte stengingen av Fjordveien. Det blir spennende å se hva dette går ut på og vi minner om at det allerede er kaos på RV 19 ut og inn av Moss og frem og tilbake til fergeleiet.

Skanska i rute over Sollihøgda

Skanska sprenger og graver for harde livet oppe på Sollihøgda og lastebilene går i skytteltrafikk fulle av stein og pukk. Det skal bygges 8,4 kilometer med ny 4-felts motorvei og arbeidet er godt i gang. Øyvind Storløkken i SVV opplyser at det blir to tunneler på strekningen på hhv 3400 og 800 meter. Kontrakten med Skanska er på litt over 3 milliarder kroner og veien ventes å være åpen for vanlig ferdsel sommeren 2025.

Veglo vant frem i retten

Transportfirmaet Veglo AS slipper å betale en foretaksbot på 150.000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid blant selskapets sjåfører. Firmaet dokumenterte at de hadde gjort alt som med rimelighet kan forventes av dem, for at sjåførene skal unngå å bryte reglene. Daglig leder i selskapet, fortalte at de hadde hatt problemer med enkelte av sjåførene, som ikke klarte å følge reglene. De hadde derfor leid inn konsulenthjelp og sjåførene som bryter reglene blir tett fulgt opp. Retten mente at Veglo likevel burde ha sterkere sanksjoner overfor de sjåførene som bryter reglene, blant annet varsel om oppsigelse. Tingretten mener også at det ikke er bevist at selskapet hadde noen fordeler av at sjåførene brøt reglene og selskapet får skryt for å ha innført omfattende kontrolltiltak. Statsadvokaten vil ikke anke dommen, som må anses som prinsipiell og viktig.

Under 100 personer drept i 2020

Sist gang det var under 100 trafikkdrepte i Norge var i 1947. Det er 74 år siden og gjør Norge til det sikreste trafikklandet i verden. Likevel er det et stykke igjen til 0. 1970-tallet var verst med rundt 600 drepte og da måtte myndighetene ta tak. Bilbelte og sikrere biler har vært viktig, men også bedre veier og trafikkopplæring har bidratt sterkt. Dessverre opplever også yrkessjåfører at andre bilister med vilje kjører inn i lastebiler og dette kommer ikke klart frem i statistikkene.

Mangler 100.000 sjåfører i UK

100.000 sjåfører. Det er jo noen det og det er tallet den britiske fagforeningen Unite anslår at de mangler av sjåfører i Storbritania. Hyllene i butikkene er tømmes, bensinstasjonene har ikke bensin og viktige medisiner blir ikke kjørt ut. Mye av årsaken skyldes Brexit, altså Storbritanias utmelding av EU, siden tusenvis av utenlandsk arbeidskraft ikke lenger er velkommen på øyene. Men sjåførmangelen er økende i hele Europa, inkludert Norge, og mange sjåfører har reist tilbake til sine hjemland siden lønningene øker. Tilbud og etterspørsel kan man si, men det hjelper ikke på innholdet i butikkhyllene. Vi kan ikke overby hverandre med høyere lønn i de ulike landene, selv om et økt lønnsnivå i Øst-Europa vil utjevne konkurransen med bl.a norske transportører. Det er bare økt satsing på å utdanne nye sjåfører, i kombinasjon med bedre arbeidsvilkår og kunder som betaler for kvalitet, som kan løse problemet.

NLF og NAV-samarbeidet i full gang igjen!

Pandemien satt en effektiv stopper for samarbeidsavtalen mellom NLF region 1 og Nav Viken Øst. Målet er å hurtigutdanne egnede sjåfører og få dem raskt i arbeid, fortrinnsvis i NLF-bedrifter. I slutten av september deltok NLF-medlemmer i to uttaksmøter, ett i Sarpsborg og ett i Oslo/Akershus. Denne gangen var uttaket vanskelig for det møtte mange motiverte og spennende kandidater. Flere av våre medlemmer som intervjuet kandidatene, ville ansatt enkelte av kandidatene der og da! Det er bra og vi oppfordrer dere alle til å stille som utplasseringsbedrifter for de som nå gjennomfører kurset. Her er det mange spennende, nye medarbeidere.

Utbedring av Hvamkrysset ved Olavsgård

Anlegg Øst AS har fått oppdraget med å bygge ny påkjøringsrampe fra RV 22 til E6 sørgående retning og arbeidene startet i slutten av august. I tillegg til påkjøringsrampen, som SVV håper vil få ned køen i området, skal det bygges 250 meter nytt kollektivfelt. Målet er bedre fremkommelighet og mindre kø. Jobben skal være ferdig i 2022.

Færre støtter bilfri by

Klimaundersøkelsen i Oslo forteller at andelen som vil fjerne bilen fra Oslo sentrum er gått ned fra 52 til 45%. 49% mener politikerne har gått for langt i å stenge bilen ute og det er 5% flere enn for ett år siden.

Statens veikontrakter går til norske entreprenører

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fortalte nylig om en positiv utvikling innen norsk veibygging. Da de rød-grønne styrte sist i 2012, gikk 43% SVVs kontrakter til utenlandske selskaper. I 2020 var det samme tallet 0%. Ifølge ministeren vinner norske entreprenører både små og store kontrakter og dette er en hyggelig utvikling, mener han. Av Nye Veiers 16 kontrakter, er 12 gått til norske selskaper.

Diesel, strøm eller biodrivstoff? Fikk medlemmene svar?

NLF Oslo & Akershus tro til med stort medlemsmøte i begynnelsen av september. I forbindelse med NLFs valgturne parkerte vi turnebussen på Scanias anlegg på Kløfta og inviterte medlemmene til å høre på Scaniadirektør John Lauvstads tanker om drivstoff og miljø. Grillmestrene Sissel Heen og Nicolai  Jakhelln serverte supersaftige burgere og pølser fra Rosenbergs spiseforretning, mens flere av medlemmene møtte med velpolerte veterankjøretøy. Over 50 medlemmer møtte frem en varm kveld midt i uken, inkludert sjølveste sjefen, Tore Velten. John Lauvstad kunne fortelle at de har hatt mange spørsmål rundt drivstoff de seneste årene og at de ennå ikke har alle svarene. Men, han gikk nøye gjennom ulike scenarioer og løsninger det jobbes med i selskapet. Noen ble klokere, men svarene fikk vi ikke, bortsett fra at det grønne skiftet kommer med stor hurtighet og da må bransjen være forberedt. Høstmøtet på Storefjell 22.-24. oktober har invitert Mercedes Benz, Volvo og MAN, i tillegg til Scania, til å snakke om fremtidens løsninger. MAN kunne ikke komme.

Velkommen til nye medlemmer!

Det strømmer nye medlemmer til NLF region 1 og vi ønsker følgende bedrifter velkommen:

Rune Grøvslien Transport AS, (Hagan), Arne Magnus Myhrer, (Hølen), HT Logistikk & Transport AS, (Oslo) Betongspesialisten AS, (Grålum) STG Transport AS, (Sarpsborg),Robert Stenberg Ericsson, (Oslo),Alkilani Transport, (Lillestrøm), Raymond J.Olsen Betongtransport AS, (Sarpsborg), Gan Transport AS, (Gan), Oslo Bilpartner AS, (Oslo), Rasken Transport,(Frogner)

Politikermøte i Fredrikstad

Helt på tampen av Stortingsvalgkampen møtte de fremste kandidatene i Østfold valgdistrikt til debattmøte hos NLF Østfold. Mens NLF Oslo & Akershus grillet burgere, ville helle Østfold grille politikere. Geir A.Mo var hyret inn til å få opp varmen og sammen med fylkesleder Erik Graarud, ble det krevet svar fra de håpefulle kandidatene. NLF Østfold er ikke fornøyd med samferdselssatningen i "fylket" og krever bedre resultater i neste stortingsperiode. Ny RV 19, ny Glommakrysning, bedre fremkommelighet fra Øra til E-6 er noen av kravene. Vi kommer til å følge dere opp i neste periode, var Graaruds og NLF-medlemmenes klare beskjed.