NLF

Sommerbrev 2021

Velkommen til sommeren!

Den kommer like brått hvert eneste år! Sommerferien, for de av oss som kan øse ut tre uker et annet sted enn på jobben. Vi vet at mange lastebileiere ofte tar sommerferie på helt andre tider av året og senest i går snakket vi med en som hadde mer enn nok å drive med til langt ut i september. Men likevel, sommeren er noe helt spesielt også for norske lastebileiere. Vi slipper snø, is og øst-europeiske vogntog på tvers i kjørebanen. Vi slipper dårlig vintervedlikehold og politikere som nekter SVV og kommuner å salte veien, slik at vi i stedet risikerer utforkjøringer og personskade.

Og, vi innrømmer det, vi liker 20 plussgrader bedre enn 20 minus. Dessuten, det hyperaktive Coronaviruset ser ut til å like kalde vinterdager mye bedre enn svale sommerdager og det er nok en grunn til å like sommeren bedre enn vinteren.

Så før vi fortsetter med sommerbrevet vårt, så ønsker vi dere alle en riktig god sommer! Hold meteren, vask hendene og ta sprøyte!

Jobber hardt med åpning for modulvogntog!

NLF region 1 har denne våren jobbet hardt med å få åpnet flere strekninger for modulvogntog klasse 1 og 2. Vegdirektoratet vedtok i fjor å åpne alle riks- og europaveistrekninger, som allerede er åpnet for tømmervogntog på 24 meter og 60 tonn, for modulvogntog 1 og 2. De sendte høsten 2020 et brev til alle landets fylker med beskjed om å gjøre det samme. Vegdirektoratet ønsket kun tilbakemelding om hvilke fylkesveier fylkene IKKE ville åpne. Til tross for at fylkene lenge hadde kunnet se at dette ville komme, krevde de fleste av dem utvidet frist. Det fikk de og NLF koblet seg på de ulike godkjenningsprosessene i fylkene. Siden NLF ikke er organisert fylkesvis, så ble Vikenrådet koblet inn. Vi ba om et møte med Viken fylkeskommune og ble enig om en prosess for videre arbeid. Vikenrådet, som representerer NLF Østfold, NLF Oslo & Akershus og NLF Buskerud, delte fylket inn etter de gamle fylkesgrensene og jobbet grundig med å lage oversikter over hvilke veistrekninger vi ønsker åpnet. Disse innspillene sendte vi inn til fylkeskommunen som behandlet dem i mai og juni. I slutten av juni samlet vi oss igjen på Teams og gjennomgikk fylkeskommunens foreløpige resultater. Slik det ser ut nå, er vi relativt optimistiske med tanke på hvor mange nye strekninger vi får inn i Veilista i oktober, i alle fall for Østfold og Akershus sin del. Buskerudprosessen er kommet noe kortere enn vår, men også der bør NLF får stort gjennomslag for våre krav. For Oslos del ser det også lovende ut og Bymiljøetaten har vist både interesse og vilje til å lytte til våre innspill. Men, det er Veilista som gjelder, så vi får seg hva fasiten sier i oktober.

NLF vil vise seg frem i valgkampen!

Årets Stortingsvalgkamp er i gang og det blir et viktig valg for norsk transportnæring. MDG seiler i miljøkorrekt medvind og Lan Marie N Berg (bildet) sikter mot Stortinget. For å sikre oss at alle partiene i nasjonalforsamlingen har best mulig kunnskap om transport og samferdsel, vil NLFs kampanjebuss være på veien i hele Norge fra 9.august. Da starter det med brask og bram fra Oslo sentrum for så å jobbe seg gjennom stort og smått fra sør til nord. Turnebussen kommer tilbake til vår region mandag 6.september. Da viser de foreløpige planene at vi stiller på en Circle K-stasjon i Mossetraktene om morgenen, flytter oss videre til Cirkle K på Øra for å avslutte med et medlemsmøte sammen med Stortingskandidater i Sarpsborg om kvelden. Dagen etter, den 7.september, forflytter bussen seg oppover til Gardermoen, hvor vi planlegger et transportkjøperarrangement på formiddagen og et medlemsmøte med foredrag om kvelden. Burgere og noe godt å drikke, blir det uansett begge dagene. Endelig program etter ferien, men merk deg tidspunkt og sted.

Rehabilitering av Puttesund bro og Kjøkøysund bro

Viken FK er i gang med å utbedre flere av broene ut til Hvaler. Først ut er Puttesund bro  (bildet) og der er arbeidene allerede godt i gang. Etter hva vi erfarer har trafikkavviklingen gått ganske greit. NLF Østfold krevde i et møte med fylkeskommunen at det måtte organiseres manuell trafikkstyring i anleggsperioden og dette skal ha fungert bra. Vi ville ellers risikert at trafikklysene henger seg opp og trafikken går i stå. Arbeidene på Kjøkøysundbroen er av litt større omfang. Her skal det repareres brodekke og ordnes med nytt betonglag. Arbeidene vil foregå i perioden 16.august til 22.oktober og det vil i perioden bli kun ett kjørefelt over broen. Fylkeskommunen varsler manuell dirigering på dagtid, men trafikklys om kveld og natt. Broen blir også stengt for biler over 32 tonn i anleggsperioden. NLF Østfold har bedt om at arbeidene utsettes et par uker og at trykket heves til 40 tonn av hensyn til produksjonsbedriftene på Hvaler, men vi har ikke fått endelig svar fra fylkesveimyndighetene.

Stor nedgang i antall trafikkdrepte

Statens vegvesen melder om en veldig gledelig nedgang i antall trafikkdrepte første halvår. Norge ligger allerede godt an i dette arbeidet, men alle tall som nærmer seg null, er svært gode nyheter. Avdelingsdirektør Guro Ranes i SVV forteller at det første halvår i år ble drept 29 personer  i trafikken, men det i samme periode i fjor ble drept 46 mennesker. Hun kan  også opplyse om at det i juni er omkommet fire personer, mot ni i juni i fjor. Fylkene Oslo og Nordland har null trafikkdrepte første halvår 2021.

Trafikkaos E-6 Årum i syv måneder?

I august starter SVV å bygge den nye broen over E-6 ved Årum og vi ser ikke bort fra at dette skaper trafikkaos i de syv månedene det tar å bygge broen. SVV må nemlig stenge to av fire felt mens arbeidene pågår, men byggeleder Lars Frode Christiansen uttaler til Sarpsborg Arbeiderblad, at han ikke tror det blir kaos, men at han ikke kan være sikker. Allerede i dag står jo køen lang i høyre sørgående felt på E6 fra Leikvollkrysset på Grålum til Årum i rushtiden. SVV opplyser at de må stenge påkjøringsrampen mot sør i Årumkrysset og at trafikken som kommer fra RV 22 og skal så sørover, må kjøre inn på E6 nordover, for så å fortsette over Sannesundbroen og snu i Alvinmkrysset, for så å kjøre sørover. La oss si det sånn: her blir det KØ!

Tre kjemper om RV 4-utbygging

Mange benytter RV 4 mellom Viken og Innlandet fylker og veien har på flere strekninger fremdeles sterkt behov for utbedring. Dette skjer etappevis og neste strekning det skal tas tak i er Sandvoll - Amundrud i Gran kommune. Her 8 kilometerkjemper tre entreprenører om å få tilslaget om å bygge strekningen på 3. Prosjektleder i SVV, Odd Johansen, forteller at han er godt fornøyd med interessen fra entreprenører i anbudsprosessen og at det nå er AF Gruppen Norge AS, Peab Anlegg AS og Anlegg Øst AS som ligger best an. Byggestart forventes i månedsskiftet november/desember.

Ting tar tid.......

Noen ganger går ting veeeeldig sakte. Slik som arbeidet med å få åpnet en EUROPAvei for helt vanlige vogntog. Oslofjordtunnelen har vært stengt deler av døgnet, i flere år, for kjøretøy over 32 tonn. Det er gjort betydelige oppgraderingsarbeider i tunnelen, blant annet er det satt inn helt nye vifter som blåser eventuell brannrøyk ut i den den nærmeste tunnelutgangen. Det er gjennomført øvelser med brannvesenet og avdelingsdirektør i SVV drift og vedlikehold region øst, Cato Løkken, mener alt er tilrettelagt for gjenåpning. Men så dukket det opp et kontor i Vegdirektoratet, som tenkte at et år hit og et år dit, betyr vel ikke så mye. " La oss fordrive tiden med å se på dette tunnellhullet eeeen gang til!" Og så gikk tiden,- igjen. Vi ble forespeilet en gjenåpning i første halvår 2020, så andre halvår 2020, så første kvartal 2021 og til slutt juni 2021. Nå er vi i juli 2021 og Vegdirektoratet sitter fremdeles og kikker inn i tunnelåpningen. Og nå er det ferie, må vite, og det å få åpnet en EUROPAvei for helt vanlig godstransport, har åpenbart IKKE prioritet. Vi lurer på om alle sjåførene som må presse kjøre- og hviletiden sin pga av manglende fremdrift synes det ville vært OK å jobbe på idealtid? Men andre halvår 2021, folkens, DA kan vi kjøre gjennom EUROPAvei-tunnelen igjen. Tror vi.

Fornebukrysset - Strand. Anleggsarbeidet er i gang.

De som kjører E-18 vestover fra Oslo har ikke unngått å legge merke til at arbeidene med nye E-18 er i gang. Husene øst for veien rives og lastebilene går i skytteltrafikk med masse ut av området. Ifølge SVV er man i den innledende fasen av arbeidene, hvor det blant annet skal bygges  ny midlertidig vei, slik at trafikken på 90.000 ÅDT, kan flyttes ut på sidene. 140 hus skal rives, trær skal hugges og en hel masse rart i bakken skal fjernes eller legges om.

E-18 Langangen - Rugtvedt i gang

Det er blitt bygget og blir fremdeles igangsatt mye bygging av vei her i landet de siste årene. Nylig dro det franske tunnelselskapet Eiffage i gang med å bygge to nye tunneler til ny firefelts E-18 på oppdrag fra Nye Veier. Pga sprengningsarbeider, som utføres av Bertelsen & Garpestad AS, vil E-18 stenges i kortere perioder frem til 17.juli. Da blir det ferie, før det sprenges litt igjen mellom 9,august og 19.september. Vis tålmodighet! Det bygges ny og bedre vei.

Litt trøbbel på Svinesund

Svinesund har alltid skapt trøbbel for folk som vil frem og tilbake mellom Norge og Sverige. Soldater og krigsskip kom og gikk og det samme gjorde en bitteliten ferge mellom de to landene i mange, mange år. Tar vi ikke helt feil, ble også tidligere statsminister Oscar Torp født en hårsbredd fra det trøblete grensevannet. Uansett, det ble bygget bro og den sto ferdig i 1946. Så bygget man en ny bro, meldte Sverige inn i EU og sørget for at baconprisene ble så lave hos "Søta bror", at nordmenn styret som gale over broen for å sikre seg flesk og godteri. Og det gikk jo helt fint, det, bortsett fra for de som selger søtsaker og subsidiert flesk på norsk siden av grensen. Men la nå det ligge. Denne grensetrafikken gikk altså helt fint, helt til det kjente viruset, Covid 19, bokstavelig talt dukket opp i grensefarvannet. Da ble det bråstopp på grensebroen og ikke en levende nordmann slapp inn i Sveariket. Helt til juni i 2021. Da kunne alle som var fullvaksinert igjen passere grensen for å nyte det vakre landskapet i Bohuslen. Eller for å handle billig kjøtt og snop. Og som de handlet! Baconturistene formelig svermet inn i nabolandet på desperat jakt etter billig flesk og dårlig svensk øl. De må jo nærmest ha sultet i hjel de månedene de ikke har kunnet støvsuge frysediskene på jakt etter,- bacon. Vi unner dem gleden av å sitte timevis i kø over grensebroen, vel vitende om at fleskekvoten igjen hadde begynt å røre på seg. Men det skapte jo noen problemer, da. Lastebiler på vei inn i Norge med livsnødvendige varer, ble hindret i sin vei til tollen på norsk side av Svinesundbroen. Det ble til å begynne meldt om inntil 7 timer kø! Grunnen var selvsagt at det sto baconturister i alle filer og når privatbilene i høyre fil brått oppdaget at de MÅTTE over i venstre fil for å komme inn i Norge og redde kjøttkvoten, så ble det kaos. For ikke pokker om naboen skulle slippe inn noen som helst i SIN fil, Ikke tale om. Og så kom kaoset. Telefonene fra illsinte medlemmer på vei hjem til Norge, lurte oppgitt på hva i svarte det var som skjedde? Hvor kom alle disse privatistene fra? Hvor var myndighetene? Hvor er politiet? Spørsmålene var mange. Vi reiste selv ned i regnværet for å se på sakene. Og, myndighetene var der, til og med justisministeren og veidirektøren, tollerne satt fullbemannet i lukene sine og ventet på lastebilsjåførene som ikke kom. For de satt i endeløse køer over Svinesundbroen. Politiet var også tilstede. Vi snakket med to hyggelige betjenter som sto ved den gamle broen og passet på at kun dagpendlere kom over den veien. Å åpne broen for næringstransport kom ikke på tale og DET er det svenskene som bestemmer. Det hele roet seg etter hvert og de siste dagene har trafikken vært mer som et normalår, men frustrasjonen var høy blant medlemmer som måtte over broen i jobbsammenheng. Derfor tillater vi oss å være bittelitt sarkastisk ifht alle som ikke kunne vente noen dager på å raide kjøttdiskene på Nordbysenteret. Flesket går ingen steder,- det er allerede dødt.

Møte med Trafikverket og Svinesundskomiteen

Siden vi allerede er inne på Svinesundsbroen, så passer det fint å fortelle at vi har oppnådd/opprettet kontakt med det svenske Trafikverket. I utgangspunktet er dette verket som alle andre statlige verk, litt vanskelig å få grep på, for ikke å snakke om å få tak i. En bekjent fortalte at de i Trafikverket har en telefonsvarer som bare sier ett ord når du ringer og det er: "NEJ". Men, NLF Østfold har fått kontakt og det har så langt vært en både hyggelig og profesjonell kontakt. Vi ønsket å snakke litt om Svinesundsbroen og trafikkforholdene over den. Spesielt siden man rehabiliterer boren på tredje året og at dette skaper en smule utfordringer for norske og svenske lastebileiere. Møtet gikk bra og representanten for Trafikverket vil ha jevnlige møter med oss, vår søsterorganisasjon Sveriges Åkeri, samt Svinesundskomiteen. Har dere problemer eller gode ideer i grenseområdet, så ta kontakt med regiosnsjef J.Kristian Bjerke, 90189444

  Nytt fra Circle K                                                                                

KORTSIKKERHET           Vær obs på korttyveri fra parkerte biler!

 Sommeren er tid da noen kriminelle er ekstra aktive. De vet at de ofte finner kort og kode i bilen. 

Vi oppfordrer til å være ekstra forsiktig med oppbevaring av kort og kode når selskapenes kjøretøyer  parkeres.

Kortene har blitt kopiert og misbrukt. Vi ber deg være ekstra oppmerksom på dette for å unngå at det skjer med deres kjøretøyer.

Det er sikkerhetssperrer i kortene våre, og de er derfor ikke mulig å teste seg fram til koden før kortet sperres. Circle K kort kan kun brukes med kode på våre stasjoner.

Noen kunder har opplevd at de går inn via passasjersiden på en nesten usynlig måte (se bilder under), tar kortet og kopierer magnetstripen på utstyr som lett kan kjøpes på netter. Kortet legges tilbake, og dessverre – koden finner de et eller annet sted i bilen. Noen ganger tar de med seg kortet.

Før dere setter fra dere bilen og tar en velfortjent ferie  - SJEKK AT KORT OG KODE IKKE LIGGER  I BILEN

Hvis kort og kode oppbevares i bilen, regnes det som grovt uaktsomt. Kunden må ta ansvar for et eventuelt misbruk.

 

  • Når man forlater kjøretøyet:  - SJEKK AT KORT OG KODE IKKE LIGGER  I BILEN

 

  • Sikreste løsning for kjøretøyer med flere sjåfører er TO-KORTLØSNING !

 

  • Følg med på transaksjonene i vår online kundeportal, og meld straks fra dersom du oppdager unormale transaksjoner. I kundeportalen kan du enkelt spore transaksjonene fra din PC eller mobil.

 

  • BRUK KUNDEPORTALEN VÅR: Endre PIN koden til selvvalgt kode

 

  • Dersom du må dele PIN kode med andre, send koden på SMS til mottakeren.

Ha en god og sikker sommer !

Nytt fra IF

 Sommeren står for tur og i år som i fjor blir det nok mange som skal feriere hjemme i vårt vakre og langstrakte land. I fjor så vi at dette medførte til flere biler på veiene, lange køer og økt stress, og en del bilister som kanskje ikke har kjørt bil jevnlig på en stund. I den forbindelse vil vi i If gjerne dele noen enkle råd med dere.

 

  • Ikke forvent at alle bilister har et forhold til eller kjennskap til en lastebil sine utfordringer i trafikken vedrørende sikt, blindsoner, svingradius osv. Vær ekstra oppmerksom i slike situasjoner denne sommeren, så kan du forhåpentligvis unngå en irriterende skade.
  • Ta deg god tid og ikke stress. Med økt trafikk på veiene kan stressnivået til de enkelte trafikantene øke. Ved å beholde roen og ta deg tid vil du få en bedre arbeidsdag selv om det kan være kø.
  • Spesielt ved avkjøring fra ferger ser vi det kan oppstå situasjoner mellom privatbilister og lastebiler. Her er det beste rådet å ta seg god tid og la andre slippe ut før du selv velger å kjøre ut av fergen. De 2-3 minuttene du må stå ekstra for å la andre parallelle kjørefelt få kjøre ut kan unngå en ubehagelig situasjon. Husk på at det er de generelle trafikkreglene som gjelder selv om fergemannskapet dirigerer trafikken.

 

Dersom du har planer om en privat reise ut av landet denne sommeren er det disse reglene som gjelder for europeiske reiseforsikring:

 

Reiseforsikringen er gyldig på reiser til alle land i EU, Schengen og Storbritannia. Forsikringen er gyldig både for vaksinerte og ikke-vaksinerte, også om du skulle bli smittet av Korona på reisen.  For reiser til land utenfor disse områdene er det Utenriksdepartementet sine reiseråd som ligger til grunn for om reiseforsikringen er gyldig eller ikke, og om forsikringen omfatter avbestilling av reisen. Vær oppmerksom på at ting kan endre seg og vi oppfordrer dere til å sjekke nettsiden vår for siste oppdatering før du foretar bestilling. Les mer her: Koronaviruset | Hva dekker reiseforsikringen | If Forsikring

 

Uavhengig i om reiseforsikringen er gyldig i landet du skal til omfatter den ikke merutgifter i forbindelse med:

 

  • Innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer. For eksempel mangelfull dokumentasjon, karanteneplikt som følge av at man ikke er vaksinert, høyt smittetrykk eller muterte virus i Norge.
  • Innreisekarantene når du ankommer Norge.

 

Vi er tilgjengelig for å hjelpe dere hele sommeren, enten om du trenger hjelp med private forsikringer, eller bedriftens forsikringer.

Ønsker dere en flott og trygg sommer.

 

               

Vennlig hilsen Sindre Svenheim

Serviceansvarlig NLF