Valdres Kommunale Renovasjon IKS

Er dette din bedrift? Logg inn for å gjøre denne siden om til en hjemmeside slik at du kan legge inne egne menyer og innhold.

Adresse:
Postboks 149
2901 Fagernes
 
Telefon: 99239475
E-post: post@vkr.no
Hjemmeside: http://www.vkr.no