Askeladden Reiser & Transport

Askeladden driver varetransport, turproduksjon, turkjøring og flybuss.

Adresse:
Norderhov Prestegård
3512 Hønefoss
 
Telefon: 32135450