Velkommen til Askeladden Reiser & Transport

Askeladden driver varetransport, turproduksjon, turkjøring og flybuss.

Adresse:
Norderhov Prestegård
3512 Hønefoss
 
Telefon: 32135450
Fax: 32135433
E-post: rolf@askeladden.net