Frivoll Arne Transport

Massetransport, salg av skjellsand og masse i storsekk m/ transport.

Salg av kjettinger og surre og løfteutstyr

Arne Frivoll TRANSPORT tlf. 917 84 445
E-post : atorfr@online.no