Birkeland Johny Transport AS

Er dette din bedrift? Logg inn for å gjøre denne siden om til en hjemmeside slik at du kan legge inne egne menyer og innhold.

Adresse:
Sløvågen 32
5960 Dalsøyra
 
Telefon: 57781170
Fax: 57781171
E-post: johny@septik24.no