Velkommen til Josefsen Transport AS

-Spesialtransport

-Tippbil

-Asfalt

-Brøyting

Kontakt
Jan N. Josefsen tlf 907 60143

Mail: josefsentransport@gmail.com