Transport Nord

Transport Nord er fellesbenevnelsen på Transport Nord AS (TN) og Målselvterminalen AS (MT). TN er fom 01.10.2015 etablert i Tromsø mens MT fortsatt har hovedsete på Andslimoen i Målselv Kommune. Primærvirksomhetene er distribusjon av dagligvarer, melketransport og terminaldrift.

TNs mangeårig og veletablerte profil har bidratt til en sterk posisjon i det lokale transportmarkedet for næringsmidler. Selskapet opererer i dag for Coop Norge Handel (CNH) og TINE SA som største oppdragsgivere.

MT har Nortura ASA og Idun Industrier AS som største oppdragsgivere innen lagring av næringsmidler. Med MTs beliggenhet har selskapet en posisjon for effektive transportløsninger i lokalmiljøet.

Postadresse:
Postboks 3288
9275 Tromsø
Besøksadresse:
Ringveien 770
9015 Tromsø
E-postadresse:
post@transportnord.no
Tlf: 40 55 55 90