Visjon og målsetting

Være ledende innen transport av næringsmidler i vårt område.

—Nærhet til kunde ved personlig kontakt og oppfølging—.

Høy leveringssikkerhet–

Rett vare til rett kvalitet, sted og tid—

Dyktige og stabile sjåfører—

Moderne og miljøvennlig bil- og utstyrspark—

Veletablert med sunn økonomi

—Kontrollert vekst gjennom eksisterende eller beslektet virksomhetsområde

Det er ikke publisert noen artikler her enda