Mål og visjon

——

Være ledende innen distribusjon/transport av næringsmidler i vårt område—

Dyktige lokale sjåfører med lang erfaring og en moderne bil- og utstyrspark, er med på å trygge selskapets markedsmessige posisjon hvor kvalitet og leveringssikkerhet har høy prioritet. Sammen med et godt økonomisk fundament, aktivt eierskap og konsentrert virksomhet innenfor næringsmiddeldistribusjon, dannes et solid grunnlag for selskapets konkurranseevne og fortsatt vekst.

Det er ikke publisert noen artikler her enda