Våre virksomheter

Distribusjon av næringsmidler og dagligvarer, melketransport og terminaldrift i Nord-Norge

Tanktransport for TINE Råvare

Transport Nord AS driver innhenting av melk fra gårder i store deler av Troms fylke, fra Nord-Lenangen i nord til Andørja i sør. Melka leveres hos TINE på Storsteinnes bortsett fra noen lass i uka som leveres i Harstad.

Distribusjon

Transport Nord AS distribuerer for Coop fra Coop sitt lager i Tromsø til alle butikker fra Storslett i nord til Kjøpsvik og Lofoten i sør. For TINE distribuerer Transport Nord AS fra TINEs lager i Harstad til deler av Midt- og Indre Troms.

Målselvterminalen 

Målselvterminalen ligger på Andslimoen i Målselv Kommune. Terminalbygget er ca 1.000 m2, med fryse-, kjøle- og tørrvarelager samt kontorbygg, og ligger på 11 mål tomt. Pr. i dag er det utleie av fryselager til Nortura, lager og distribusjon for Idun Industrier samt omlasting og lagring for Transport Nords Coop- og TINE distribusjonsvarer.

access_time 14.06.15