Faggruppe Distribusjon - Langtransport-ADR

Leder Kjell Haugland kh@orland.as 91135300
Fagansvarlig Jan-Terje Mentzoni jtm@lastebil.no 41506780
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
John-Erik Kjettorp johnerik@jekra.no 98241021
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Oddbjørn Kristensen oddbjorn@kristensenstransport.no 90774367
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Bård Solberg bard@solbergtransport.no 90782212
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Nils Anders Larsen nils-ala@online.no 90035218
Ressursperson
Region 7 Nordland / Troms / Finnmark
Rune Holmen rune@holmentransport.no 91798692
Ressursperson
Region 2 Innlandet
Ørjan Bråthen orjan.brathen@martinsen.no 98215608
Ressursperson
Region 4 Agder og Rogaland
Ove Erik Vika oveerik.vika@sr-group.no 91665530