Robert Aksnes

Stilling: Advokat/Advokatmekler

Språk: Norsk, engelsk

Mobil: 905 62 947

Epost: ra@nlfadvokatene.no  

Robert Aksnes har fra 1996 og frem til mars 2014, vært ansatt i NLF som advokat og leder for juridisk avdeling/ juridisk direktør. 

Aksnes bistår i alt fra rådgivning i sak, til generell tvisteløsning. Han prosederer for domstolene, og for arbeidsretten. Aksnes er sertifisert som advokatmekler, og påtar seg oppdrag som mekler i utenrettslig konfliktløsning. 

Han bistår NLF arbeidsgiverforening som forhandlingsleder, og deltar i de sentrale lønnsforhandlingene og i mekling med Riksmekleren. Aksnes bistår NLFs medlemsbedrifter, og enkeltpersoner innen de fleste områdene innen godstransport, spesielt innen rettsområdene veitrafikk/kjøre- og hviletid, selskapsrett, transportrett, kontraktsrett/kjøpsrett, avtalerett, kollektiv- og individuell arbeidsrett, forvaltningsrett, og generell bedriftsrådgivning. 

Aksnes har også avholdt flere kurs innen relevante rettsområder, f.eks. HMS for daglig ledere, transportrett, forhandlingsteknikk, og flere ulike tema innen arbeidsrett. 

 

Utdanning

2005              Advokatmekler

1995              Advokatbevilling

1992              Cand. jur., Universitetet i Oslo

1991              Spesialfag University of North Dakota

1985              Befalskole

Praksis/Yrkeserfaring

2012-             NLF- advokatene/ Advokatfirmaet Aksnes Arnkværn Halvorsen & Pedersen DA

2000 -            Forhandlingsleder NLFs arbeidsgiverforening

1996-2014      Norges Lastebileier- Forbund, advokat/juridisk direktør

1993-1996      Leieboerforeningen i Oslo, advokatfullmektig/advokat

1985-1992      Forsvarets overkommando