Transportpolitikk og godstransport i EU står høyt på dagsordenen, og vår nye direktør skal ivareta de nordiske medlemsbedriftenes interesser i EU-hovedstaden.

Vi søker en erfaren lobbyist, helst med solid kjennskap til transportpolitikken i EU og Norden, og som med base i Brussel kan opprettholde, utvide og utvikle NLAs nettverk, innflytelse og gjennomslagskraft i EU på vegne av ca. 17.000 nordiske transportselskaper. Arbeidet skjer i tett og tillitsfullt samarbeid med søsterorganisasjonene i en rekke andre sentrale EU-land.

Vi forventer at du har dokumentert erfaring fra Brussel og erfaring med EU-systemets både formelle og uformelle prosesser. Du må tenke strategisk og langsiktig i forhold til den aktuelle politiske dagsorden og aktuelle allianser. Vi ønsker at du har evnen til å raskt skaffe deg oversikt over komplekse saker, for så å formidle dette til relevante interessenter - medlemmer, politikere, organisasjoner og medier.

Vi forventer at du er i stand til å arbeide på egen hånd, men med daglig oppfølging, sparring og koordinering med de nordiske organisasjoners ledelse og medarbeidere. Du vil ofte være vertskap for de nordiske organisasjonenes besøk i Brussel og Strasbourg, være en helt sentral aktør i det internasjonale samarbeidet om godstransport. Dette vil innebære mye reiseaktivitet både i Europa og til møter i de nordiske landene.

Arbeidsspråk er i hovedsak engelsk. Vi forventer at du også behersker minst ett skandinavisk språk, og gjerne også at du i tillegg behersker flere europeiske hovedspråk.

Du rapporterer til styret i NLA som består av de de administrerende direktørene fra DTL - Danske Vognmænd (DTL), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Søknad vedlagt CV, sendes til administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, på e-post post@lastebil.no

Søknadsfrist mandag 21. oktober.